Legemiddelverket inngår GMO-avtale med vitenskapskomité

Legemidler som skal til klinisk utprøving i Norge og benytter genmodifiserte organismer skal nå bli vurdert av Vitenskapskomiteen for mat og miljø, skriver Medwatch.

Publisert 12. september 2023