Mener anbudspiloten ikke har gitt bedre medisintilgang til pasienter med alvorlig sykdom

FH-Norge og leder for hjertegenetikk ved OUS mener refusjonskriteriets grenseverdier er satt for høyt og at anbudspiloten dermed ikke følger prioriteringskriteriene Stortinget har vedtatt. Legemiddelverket er uenig, skriver Dagens Medisin.

Publisert 20. november 2023