Fagdirektør om blærekreft-behandling: – Ikke anledning til å forskrive denne nå

Det er behov for å klargjøre reglene for når sykehusleger kan forskrive legemidler som ennå ikke er innført av Beslutningsforum, sier Ulrich Spreng, fagdirektør i Helse Sør-Øst til HealthTalk.

Publisert 16. mai 2024

Les saken på healthtalk.no