Norges forslag om å forby parallelleksport av legemidler møter sterk kritikk i Danmark: – Et sykdomstegn

Danske Lif mener eksportforbud mot legemidler er et sykdomstegn. – Andre land med andre prisnivåer vil ikke ha denne problemstillingen i like stor grad, og heller ikke trenge den samme lovreguleringen, sier LMI-direktør Leif Rune...

Publisert 22. mai 2024