Skal vurdere medisiner mot brystkreft, cystisk fibrose og malaria

12 saker står på sakskartet for neste ukes møte i Beslutningsforum, skriver Dagens Medisin.

Publisert 23. mai 2024