Hele sju kreftmedisiner vurdert i Beslutningsforum: Tre anbefalinger, tre avslag og en utsettelser

Totalt lå sju kreftbehandlingsmetoder på bordet hos Beslutningsforum ved forrige runde. Medikamenter for galleveiskreft, melanom, myelomatose, akutt lymfatisk leukemi (ALL), amyloidose og prostatakreft ble vurdert på møtet, skriver Onkologisk tidsskrift.

Publisert 24. mai 2024