LMI på scenen under NHO Geneos årskonferanse

Administrerende direktør i LMI, Leif Rune Skymoen, og seniorrådgiver Anne Margrethe Hausken Nordberg var på scenen under NHO Geneos årskonferanse torsdag.

Publisert 24. mai 2024
På scenen, fra ventre: ordstyrer Erik Wold, Atle Hunstad, administerende direktør i Melanor, Torbjørn Furulund, bransjedirektør i Helse og velferd, , Leif Rune Skymoen, administerende direktør i LMI og Tone Mila, fagsjef for barnehager i NHO Geneo.

Det samme var Nykode-gründer Agnete Fredriksen.

Konferansen samlet 240 deltakere i salen og på scenen var nærmere 30 personer fra bransjen, samt politikere og embetsverk representert.

Anne Margrethe Hausken Nordberg holdt innlegg om voksenvaksinasjonsprogram, og innrømmet at hun selv ikke hadde kontroll på hvilke vaksiner hun hadde fått – og burde hatt – da hun begynte i LMI for et drøyt år siden.

– Og hvis salen her er representativ, har 75 % av dere ikke tatt påfyllsvaksine, som anbefalt, for mange vet ikke om det, sa Nordberg.

Anne Margrethe Hausken Nordberg, LMI

Leif Rune Skymoen var på scenen sammen med lederne i de andre landsforeningene i Geneo, og fortalte om kjernen i det LMIs medlemmer jobber med hver dag.

Av LMI-medlemmer var Nykode, ved Agnete Fredriksen, representert på scenen. Hun snakket om hvordan Norge gjør det vanskelig for oppstartsselskaper med dagens skattepolitikk, og hvorfor både Nykode og andre biotekselskaper rømmer til Danmark for å overleve.

– Norge er vakkert, men skatteordningene er skremmende. Det sies at vi ønsker å bygge en sterk helsenæring i Norge, men vi er ikke helt der enda, sa Fredriksen.

Agnete Fredriksen, Nykode Therapeutics

Les alle sakene fra årskonferansen på nhogeneo.no