Vil du lede LMIs arbeid innen pasienttilgang?

Vi søker seniorrådgiver som skal lede fagområdet pasienttilgang i LMI. Pasienttilgang er ett av tre prioriterte fagområder for LMI og et viktig tema for pasienter og helsetjenesten.

Publisert 24. mai 2024

Vi tilbyr en viktig stilling hvor du vil være med å sette agendaen for legemiddelbehandling i Norge. Du vil være vår spydspiss for å sikre pasienter tilgang til innovative legemidler i Norge. LMI er godt posisjonert i det politiske landskapet, og vi opplever å få gjennomslag for våre innspill. Vi skal være en konstruktiv partner for å løse helsevesenets utfordringer.

Seniorrådigiver Karoline Knutsen går over i ny jobb og vi søker hennes erstatter. Rollen vil rapportere til og jobbe tett med administrerende direktør og være en del av et team innen fagområdet. Du vil samarbeide tett med kollegaer innen både politikk, jus, kommunikasjon og ledelsen i foreningen.

Sentrale arbeidsoppgaver:

  • Utvikle gode rammevilkår for finansiering av og tilgang til nye legemidler i Norge
  • Utstrakt kontakt med toppledelse og fageksperter innenfor det offentlige og i legemiddelindustrien
  • Bidra til å sette agendaen for den legemiddelpolitiske diskusjonen i Norge
  • Arbeide med sentrale, offentlige prosesser, for eksempel videreutviklingen av systemet for Nye metoder og arbeidet med ny prioriteringsmelding
  • Utarbeide skriftlige innspill og høringssvar til politiske prosesser på fagfeltet
  • Lede arbeidsgrupper og prosjekter i tett samarbeid med legemiddelselskapene
  • Dialog og samhandling med myndigheter og andre viktige aktører (Helse- og omsorgsdepartementet, Direktoratet for Medisinske Produkter, Sykehusinnkjøp, Nye metoder, Legeforeningen, pasientforeninger, Regionale helseforetak/Helseforetak, helseklynger etc.)
  • Delta på fagmøter, holde innlegg og ta en aktiv rolle i samfunnsdebatten rundt tilgang og prioritering av legemidler

Vi er på jakt etter deg som har solid erfaring fra legemiddelbransjen innenfor pasienttilgang-området, har en høyere relevant utdannelse og trives i en utadrettet og synlig rolle. Du er en relasjonsbygger, er trygg i formidlingsrollen og evner å tilpasse deg ulike fagmiljøer og instanser. Rollen krever analytiske og strategiske egenskaper med evne til å sette seg inn i komplekse saksområder. Den rette kandidaten kan vise til gode prosjektlederegneskaper, er ambisiøs og evner å engasjere og mobilisere.

Du vil jobbe tett med toppledere og beslutningstakere i bransjen, bli eksponert og synlig innenfor Helse-Norge,  politiske miljøer, embetsverk, industri og nasjonale og internasjonale organisasjoner. Rollen byr på profesjonelle utfordringer og sterk faglig og personlig utvikling, i en organisasjon med høyt engasjement og ambisjonsnivå. LMI kjennetegnes av høy trivsel og holder til i moderne lokaler ved Frognerparken på Majorstuen i Oslo.

For eventuelle spørsmål, kontakt Compass Human Resources ved Anne Qvenild på 97723 235 eller Camilla Sandberg på 414 76 181.

Søk via Finn.no eller Compass