Norsk presisjonsmedisinstudie: 25 prosent av pasientene fikk tilbud om eksperimentell medisin

IMPRESS-studien har etablert samarbeid med syv firma, og fått tilgang til 24 ulike legemidler, skriver MedWatch.

Publisert 27. mai 2024