Beslutningsforum sier ja til åtte og nei til fire legemidler

Til sammen var 12 nye behandlingsmetoder oppe til vurdering da Beslutningsforum hadde sitt møte på mandag. Blant legemidlene som blir innført, er to indikasjonsutvidelser for barn med cystisk fibrose. Derimot fikk avanserte behandlinger for beinmargskreft...

Publisert 28. mai 2024