NorTrials feiret 2 år: – Dette viktige arbeidet må fortsette

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) vil før sommeren invitere til et dialogmøte om hvordan de viktige tiltakene fra Handlingsplanen for kliniske studier – inkludert NorTrials – kan videreføres.

Publisert 28. mai 2024
Statssekretær Ellen Rønning-Arnesen (Ap). Foto: Skjalg Bøhmer Vold

Det sa statssekretær i HOD, Ellen Rønning-Arnesen (Ap), da hun åpnet 2-årsmarkeringen av NorTrials fredag. Hun steppet inn for helse- og omsorgsminister Jan Christian Vestre. Rundt 100 personer var samlet på Radisson Blu Scandinavia i Oslo, i tillegg fulgte nesten like mange med på stream.

– NorTrials er en nyvinning. I løpet av deres to leveår har dere veldig raskt kommet opp i gangfart, og blitt en synlig aktør nasjonalt så vel som på den internasjonale arenaen, sa Arnesen. – Vestre har i sin rolle som næringsminister fulgt dere tett fra sidelinjen, og jeg vet at han gleder seg til å følge dere enda tettere nå i sin nye rolle. Da Vestre og Kjerkol tidligere i år presenterte helsenæringen som den nye nasjonale eksportsatsingen, var videreutviklingen av NorTrials ett av de 15 tiltakene som skulle bidra til å doble eksportinntektene for helsenæringen innen 2030. Dere er nøkkelen til et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og helsenæringen, sa Arnesen.

Hun presiserte at nedgangen i antall kliniske studier fra 2022-23 ikke endrer regjeringens planer om å videreføre målene i Handlingsplanen for kliniske studier, som opprinnelig gjelder fra 2021-25.

– Nå når vi nærmer oss 2025 og handlingsplanens siste virkeår, er det viktig at vi har en plan. Og det har vi. Vi ønsker å videreføre det gode samarbeidet fra da planen ble utarbeidet. Så departementet vil før sommeren sende ut en invitasjon til et dialogmøte med bred deltakelse – etter god modell fra forrige gang vi gjorde dette. Formålet med møtet er å gjøre opp en status, innhente erfaringene som er gjort og vurderinger av hvordan visjonen, målene og aktiviteten kan følges opp. Så 2025 er ingen sluttdato, men heller et punkt for å se hva vi kan gjøre videre. Ambisjonsnivået vårt ligger fast: klinisk forskning skal bli en integrert del av all pasientbehandling og klinisk praksis, og langt flere pasienter enn i dag bør få muligheten til å delta i studier. Jeg håper inderlig at så mange som mulig ønsker å bidra i dette arbeidet, for dette kan ikke stanse. Vi ser at det er ekstremt viktig, sa Arnesen.

I løpet av det tre timer lange møtet fikk vi høre de seks NorTrials-sentrene presentere sine erfaringer så langt, og industri, sykehusledelse, Innovasjon Norge og NorCRIN reflekterte i en panelsamtale rundt veien videre. Vi fikk helsenæringens perspektiv på hva NorTrials betyr for dem, og helsetjenestens perspektiv på feasabilityportalen – fra forespørsel til oppstart. Kreftforeningen forklarte hva kliniske studier betyr for pasientene, og til slutt fikk tilhørerne et nordisk perspektiv fra NorTrials tilsvarende satsinger i Danmark, Sverige og Finland.  

Denne artikkelen er også publisert på nortrials.no, på norsk og engelsk.

Her kan du se hele møtet i opptak (vi beklager noen tekniske problemer, banneren forsvinner fra bildet etter pausen)

Se bilder fra markeringen. Alle foto: Skjalg Bøhmer Vold