Blodkreftlegemiddel halverer nesten risikoen for sykdomsprogresjon eller død

Blenrep halverer nesten risikoen for sykdomsprogresjon eller død sammenlignet med standardbehandlingen for den uhelbredelige blodkreftsykdommen myelomatose. – Dette understreker hvor galt det var at Blenrep ble trukket fra markedet, sier overlege og leder for Oslo...

Publisert 3. juni 2024