FDA innkaller til møte om Eli Lillys Alzheimer-behandling

De amerikanske legemiddelmyndighetene stiller flere spørsmål om Eli Lillys donanemab, men er generelt positive. Beslutningen om godkjennelse har blitt utsatt to ganger, skriver MedWatch.

Publisert 10. juni 2024