Tiden fra EMA-godkjennelse til Norge tar legemidler i bruk i det offentlige, øker

Tiden det tar fra EMA-godkjennelse til legemidlet er godkjent for offentlig finansiering i Norge har økt, i følge en undersøkelse gjort på oppdrag fra den europeiske legemiddelindustriforeningen, skriver MedWatch.

Publisert 13. juni 2024