Europeiske helsemyndigheter oppfordrer til å ikke bruke fedmemidler av kosmetiske årsaker

Diabetes- og fedmelegemidler bør ikke brukes av kosmetiske grunner, oppfordrer de europeiske legemiddelmyndighetene (EMA), skriver MedWatch.

Publisert 27. juni 2024