Høyre funderer: Kan både offentlige og private aktører utføre metodevurderinger?

Leder i Helse- og omsorgskomiteen, Tone Wilhelmsen Trøen (H), vil se på om andre enn Direktoratet for medisinske produkter (DMP) kan gjøre metodevurderinger på legemidler, skriver HealthTalk

Publisert 3. juli 2024