Novo Nordisk faller etter Joe Biden-krav om lavere priser på Wegovy og Ozempic

USAs president Joe Biden står fast på kravet om at prisene på fedmemidler og diabetesmedisin skal ned, skriver MedWatch.

Publisert 3. juli 2024