Første målrettede kols-medisin EU-godkjent: – Viktig for noen få pasienter

Sanofis «blockbuster»-medisin får nå økt rekkevidde: Onsdag ble Dupixent (dupilumab) godkjent som målrettet behandling for pasienter med lungesykdommen kols. – Den kan bli et viktig tilskudd for en liten gruppe pasienter, sier norsk lungelege til...

Publisert 5. juli 2024