Presseklipp LMI (2399)

Trump lover verdens laveste medisinpriser i USA

8. juli 2019

Trump lover verdens laveste medisinpriser i USA

USAs president Donald Trump sier en presidentordre er på vei som skal redusere amerikanske medisinpriser til det laveste prisnivået i verden, skriver ABC Nyheter.

Dataintegritet og revisjonsspor for GMP-relevante data

8. juli 2019

Dataintegritet og revisjonsspor for GMP-relevante data

Det er ingen hemmelighet at legemiddelindustrien er underlagt strenge krav til produksjon og kvalitetskontroll. I de senere år har myndighetene rettet søkelyset mot dataintegritet og utfordrer industrien til å bevise...

Nycoplus B-total tabletter og Nycoplus B-tonin avregistreres

5. juli 2019

Nycoplus B-total tabletter og Nycoplus B-tonin avregistreres

Legemiddelfirmaet Takeda avregistrerer Nycoplus B-total tabletter og Nycoplus B-tonin i Norge fra 01.08.2019, skriver Statens Legemiddelverk.

Catapresan 25 mikrog avregistreres

5. juli 2019

Catapresan 25 mikrog avregistreres

Legemiddelfirmaet «Boehringer Ingelheim International GmbH» avregistrerer Catapresan 25 mikrog tabletter fra 01.11.2019. Firmaet stanser produksjonen og salg, skriver Statens Legemiddelverk.

Mangel på Fucithalmic

5. juli 2019

Mangel på Fucithalmic

Det er mangel på Fucithalmic 10mg/g øyedråper «Amdipharm». Årsak til mangelen er forsinkelser i implementeringen av serialisering. Mangelperioden er fra 15. juli 2019 til 30. september 2019, skriver Statens Legemiddelverk.

Rapport: Hjertesvikt vil koste over 60 milliarder i 2030

4. juli 2019

Rapport: Hjertesvikt vil koste over 60 milliarder i 2030

En fersk rapport produsert av Menon Economics på oppdrag fra legemiddelselskapet Novartis, anslår at hjertesvikt vil medføre kostnader på 63 milliarder kroner i 2030. I dag er tilsvarende kostnader på...

Krav om lenke til Legemiddelverkets informasjonsside om netthandel

4. juli 2019

Krav om lenke til Legemiddelverkets informasjonsside om netthandel

Nettsteder som selger legemidler skal inneholde en lenke til Statens legemiddelverks informasjonsside på Internett om salg av legemidler over Internett, skriver Statens Legemiddelverk.

Studie: Gravides medisinbruk påvirker ikke førskolebarns atferd

4. juli 2019

Studie: Gravides medisinbruk påvirker ikke førskolebarns atferd

En ny norsk studie finner ingen sammenheng mellom atferdsproblemer hos barn og mødrenes bruk av angst- og sovemedisin i svangerskapet, skriver Dagens Medisin.

Særskilte fullmaktshjemler til Statens Legemiddelverk ved brexit uten en overgangsperiode

4. juli 2019

Særskilte fullmaktshjemler til Statens Legemiddelverk ved brexit uten en overgangsperiode

Norge er forberedt på at Storbritannia kan tre ut av EU uten en utmeldingsavtale som inneholder en overgangsperiode. Hvis dette skulle skje gjelder følgende fullmaktshjemler for fire ulike forskrifter som...

Ny migrenemedisin som hemmer CGRP på markedet

4. juli 2019

Ny migrenemedisin som hemmer CGRP på markedet

Statens legemiddelverk har nettopp gitt markedsføringstillatelse til CGRP-hemmeren fremanezumab (Ajovy), skriver Dagens Medisin.

Stordalen refset næringslivets lave kvinneandel - nå svarer kvinnene (LMI kommenterer)

4. juli 2019

Stordalen refset næringslivets lave kvinneandel - nå svarer kvinnene (LMI kommenterer)

Flere kvinnelige sjefer forteller at de har flest kvinner i ledergruppene sine, men er glad for at debatten reises, skriver Dagbladet.

Sammen kan menneske og maskin redde liv

3. juli 2019

Sammen kan menneske og maskin redde liv

Kunstig intelligens kommer til å bli svært viktig for helse- og omsorgssektoren. Mulighetsrommet strekker seg fra behandling til klinisk forskning og utvikling av nye legemidler – noe som vil føre...