Presseklipp LMI Arkiver - Side 10 av 129 - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Presseklipp LMI

20. desember 2018

Uforståelig og trist at vi ikke får tilgang til denne medisinen!

- Det er trist at en medisin som har vist god effekt og lite bivirkninger, og som gjør at lungekreftpasienter kan leve nærmest normalt, ha energi til å arbeide og fungere godt, ikke gjøres tilgjengelig i Norge, sier lungekreftpasient Kari Grønås til Lungekreftforeningen.
19. desember 2018

Sa nei til livsforlengende medisin

– Dette er trist, og viser at myndighetene diskriminerer lungekreftpasienter. Dette finner vi oss ikke i, sier leder av Lungekreftforeningen Per Olthuis.
19. desember 2018

Historisk investering i nordisk barnekreftforskning

NordForsk, Kreftforeningen og Norges forskningsråd har gått sammen om en historisk investering i barnekreftforskning i Norden, skriver NordForsk.
19. desember 2018

Norden satser 165 MNOK på persontilpasset medisin

Flere aktører har gått sammen om å finansiere sju nordiske prosjekter som skal bidra til implementering av persontilpasset medisin i helsevesenet med 165 millioner norske kroner, skriver NordForsk.
18. desember 2018

Medisinar er ein kamp om liv og død

- Eg utfordrar staten til å finna andre modellar for samhandling med legemiddelindustrien, skriver fylkesordføreren i Hordaland, Anne Gine Hestetun, i BT.
18. desember 2018

Fem legemidler fikk nei – tre fikk ja

Les utfallet fra årets siste møte i Beslutningsforum.
18. desember 2018

Ny genterapi til barn med leukemi innføres i Norge

Beslutningsforum har sagt ja til å innføre CAR-T-behandlingen tisagenlecleucel (Kymriah) til behandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) for barn og unge, skriver Dagens Medisin.
18. desember 2018

Roches hemofilimedisin Hemlibra fikk ja

Hemlibra er godkjent av Beslutningsforum til behandling av pasienter i alle aldre med hemofili A som har utviklet antistoff (inhibitorer) mot faktor VIII, skriver Roche i en pressemelding.
18. desember 2018

Forsker på å gi bedre behandling til deprimerte

BERGEN (NRK): Da Kenneth Arntzen ble deprimert var det lite fastlegen kunne gjøre for han. Nå skal et nytt forskingsprosjekt gjøre fastlegene bedre rustet til å hjelpe deprimerte, melder NRK Hordaland.
18. desember 2018

Det haster med å utvikle nye modeller

Første genterapi for behandling av kreft har fått finansiering i Norge, men det er behov for nye modeller for offentlig finansiering, skriver Novartis-sjef Veronika Barrabes i en kronikk i Dagens Medisin.
18. desember 2018

Presentasjoner fra informasjonsmøte med industrien 27. november

På programmet stod blant annet presentasjoner om Brexit, Falsified Medicines Directiv og nytt regelverk om klinisk utprøvning, skriver Legemiddelverket.
18. desember 2018

Ondansetron mot alvorlig svangerskapskvalme

Etter endring i regelverket fra 1. januar i år ble refusjonssøknader for bruk av ondansetron mot hyperemesis gravidarum (HG) avslått, men en nylig presisering åpner nå opp for mulig refusjon, skriver Farmatid.
17. desember 2018

Femte stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet lagt frem

Meldingen presenterer status for kvalitet og pasientsikkerhet i helse– og omsorgstjenesten, og skal bidra til mer systematisk kvalitetsforbedringsarbeid, skriver regjeringen.no.
17. desember 2018

Barn med hjernekreft får prøve immunterapi

Norske barn med uhelbredelig hjernekreft får gjennom en klinisk studie tilgang til å prøve sjekkpunkthemmere, en type immunterapi, for å se om det kan ha en effekt. «Det er enormt viktig at vi kan tilby barn studier i Norge», sier barnekreftlege, skriver Inven2.
17. desember 2018

– Leger gråter på bakrommet

Kreftleger landet rundt tar til tårene når de må fortelle kreftsyke pasienter at medisinene som kan gi et lengre liv er tilgjengelige, men at de er for dyre. Medisinavslagene skjer oftere enn før, melder TV2.