Presseklipp LMI (2059)

Bivirkningsdatabasen er blitt ny

1. november 2017

Bivirkningsdatabasen er blitt ny

Legemiddelverket har tatt i bruk den nye bivirkningsdatabasen VigiNor, som gjør det lettere å dele data med andre aktører og analysere dataene på en god måte.

Persontilpasset medisin er veien å gå

1. november 2017

Persontilpasset medisin er veien å gå

Dette gir en mer presis og målrettet diagnostikk og optimal behandling, og reduserer skadelige bivirkninger, skriver stortingsrepresentant Marianne Synnes (H) i Dagens Medisin.

Bruk av legemidler før beslutning om finansiering

1. november 2017

Bruk av legemidler før beslutning om finansiering

Ulike ordninger gir pasienter tilgang før markedsføringstillatelsen foreligger, skriver Legemiddelverket.

Leger lanserer nettverktøy for kolspasienter

1. november 2017

Leger lanserer nettverktøy for kolspasienter

Lungespesialistene bak kolskalkulatoren for leger, lanserer nå nettsiden «kolshjelpen» for pasienter, skriver Dagens Medisin.

Høgtideleg opning av Klinisk Forskingspost og Biobank1

1. november 2017

Høgtideleg opning av Klinisk Forskingspost og Biobank1

- Eit viktig steg i arbeidet for auka tryggleik og kvalitet for pasientane, sa administrerande direktør Espen Remme under opninga, skriv Helse Møre og Romsdal.

Dramatisk økning i andelen barnløse i Norge

1. november 2017

Dramatisk økning i andelen barnløse i Norge

Andelen barnløse er på én generasjon økt fra 9 til 15 prosent blant 45 år gamle kvinner, skriver ABC Nyheter.

Gode resultat for naltrekson til opiatavhengige

31. oktober 2017

Gode resultat for naltrekson til opiatavhengige

Et førtitalls opiatavhengige i Bergen har deltatt i et forskningsprosjekt med medisinen naltrekson, skriver Helse Bergen.

Paracetamol og ADHD

31. oktober 2017

Paracetamol og ADHD

Bruk av paracetamol i 29 dager eller mer i svangerskapet dobler risikoen for at barnet blir diagnostisert med ADHD, viser ny studie.

Byttbarhet av biotilsvarende legemidler

31. oktober 2017

Byttbarhet av biotilsvarende legemidler

Legemiddelverket har vurdert byttbarhet av biotilsvarende legemidler og mener at bytte mellom referanselegemidler og biotilsvarende legemidler under pågående behandling er trygt.

Ønsker åpenhet om helsekostnader

31. oktober 2017

Ønsker åpenhet om helsekostnader

Hemmeligholdet rundt hvor mye det offentlige er villig til å bruke på å behandle sykdom er urovekkende, mener helseøkonom Torbjørn Wisløff.

LMI i TV2s «Underhuset»

30. oktober 2017

LMI i TV2s «Underhuset»

Seniorrådgiver Line Walen deltok på bransjens vegne da prisen på et menneskeliv var tema i TV2s «underhuset» sist fredag.

Verdien av en åpen og kritisk debatt

30. oktober 2017

Verdien av en åpen og kritisk debatt

Er det nok at fire kloke direktører i Beslutningsforum fatter viktige beslutninger om prioritering – uten særlig offentlig innsyn og mulighet for kritisk debatt, spør professor Ole Frithjof Norheim i...