Presseklipp LMI (1976)

Lovende psoriasismedisin av sildeegg

28. august 2017

Lovende psoriasismedisin av sildeegg

I Ørsta har de laget et nytt norsk legemiddel mot psoriasis. Med råstoff fra sildeegg. Nå vil Arctic Nutrition bli legemiddelprodusent og skape nye arbeidsplasser, skriver Sunnmørsposten.

Færre unge kreftoverlevere fikk HPV-vaksine

28. august 2017

Færre unge kreftoverlevere fikk HPV-vaksine

– Dette er uheldig fordi personer som har hatt kreft kan ha en relativ immunsvekkelse som følge av behandlingen, slik at de er mer utsatt for infeksjoner, sier gynekologiprofessor Ole Erik...

Ny kombinasjonsbehandling ga bedre overlevelse

28. august 2017

Ny kombinasjonsbehandling ga bedre overlevelse

Rivaroksaban (Xarelto) i kombinasjon med acetylsalisylsyre forbedrer overlevelse og reduserer hjerneslag og hjerteinfarkt hos pasienter med kronisk koronar - og perifer arteriesykdom.

- Skulle min kreftsyke kone få det bedre, måtte systemet endres for alle

28. august 2017

- Skulle min kreftsyke kone få det bedre, måtte systemet endres for alle

Det er ventet stor deltakelse når det mandag ettermiddag er bebudet demonstrasjon mot den lange ventetiden det tar å få godkjent nye kreftmedisiner i Norge. Finn Helge Quist er den...

EMA-ja til brystkreftmedisin

28. august 2017

EMA-ja til brystkreftmedisin

CDK4/6-hemmeren ribosiklib er nå godkjent av det europiske legemiddelkontoret til behandling av HR+/HER2-negativ metastatisk eller lokal avansert brystkreft, skriver Novartis i en pressemelding.

EMA-ja til MS-medisin

28. august 2017

EMA-ja til MS-medisin

Første perorale korttidsbehandling for pasienter med høyaktiv relapserende multippel sklerose (MS) er nå godkjent i Europa. EMA gir nå markedsføringstillatelse for Mavenclad i EU med lansering først i Storbritannia og...

Hvor mye er jeg verdt?

28. august 2017

Hvor mye er jeg verdt?

Jeg har benmargskreft og bor for tiden i USA og får behandling. Jeg ønsker å dra hjem til familien i Norge, men hjemme får jeg ikke denne behandlingen, skriver lege...

Anmeldelse: Film Kvinnen fra Brest

25. august 2017

Anmeldelse: Film Kvinnen fra Brest

Nok en film om legemiddelindustrien. Et fransk drama.

Haster med bygg for livsvitenskap

25. august 2017

Haster med bygg for livsvitenskap

Det haster med penger til bygg for livsvitenskap ved Universitetet i Oslo, skriver rektor Svein Stølen i Khrono.

Svensk selskap byr på Weifa

24. august 2017

Svensk selskap byr på Weifa

Det svenske legemiddelselskapet Karo Pharma har lagt inn bud på alle aksjene i den norske konkurrenten Weifa.

Raskere vurdering av nye legemidler ved alvorlig sykdom

24. august 2017

Raskere vurdering av nye legemidler ved alvorlig sykdom

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ber aktørene i Nye metoder prioritere arbeidet med kortere saksbehandlingstider og nye behandlingsmetoder og legemidler ved alvorlig livsforkortende sykdommer.

Verdens farmasøytdag 25. september

23. august 2017

Verdens farmasøytdag 25. september

Farmasøyter Uten Grenser (FUG) og Farmaceutene (NFF) inviterer til markering av Verdens farmasøytdag 25. september. Erna Solberg kommer, og arrangementet er åpent for alle interesserte.