Presseklipp LMI (3294)

Uforståelig nei til åpenhet om honorarer

22. mars 2019

Uforståelig nei til åpenhet om honorarer

Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringspartiene vil svare nei i Stortinget til full åpenhet om de økonomiske bindingene mellom legemiddelindustrien og helsepersonell, skriver helsepolitisk talsperson i Senterpartiet Kjersti Toppe...

Gir nytt pristilbud på lungekreftbehandling

22. mars 2019

Gir nytt pristilbud på lungekreftbehandling

Legemiddelselskapet MSD gir nå et nytt pristilbud på en lungekreftbehandling som fikk nei av Beslutningsforum, skriver Dagens Medisin.

– Samme feil skjer om og om igjen på norske sykehus. Vi er svært bekymret

22. mars 2019

– Samme feil skjer om og om igjen på norske sykehus. Vi er...

Forskningen hennes gjør Norge i stand til å lære av sykehusfeil. Nå frykter professoren det skal bli vanskeligere å unngå gjentatt feilbehandling av pasienter, skriver NRK.

Går hardt ut mot hemmelighold i helseprioriteringene

21. mars 2019

Går hardt ut mot hemmelighold i helseprioriteringene

– Utviklingen går i feil retning, sier Jon Magnussen og Ole Frithjof Norheim, som ledet arbeidet som bygget grunnen for stortingsmeldingen om prioritering i 2016, skriver Dagens Medisin.

– Bevisste tiltak for å slippe ansvar

21. mars 2019

– Bevisste tiltak for å slippe ansvar

– Prioriteringsprosessene blir mer og mer lukkede – uten mulighet for innsyn, skriver Dagens Medisin.

Avviser at debatten knebles

21. mars 2019

Avviser at debatten knebles

Helseministeren er overrasket over kritikken, skriver Dagens Medisin.

Er åpenhet verdt prisen?

21. mars 2019

Er åpenhet verdt prisen?

Åpenhet kan bidra til et overdrevent fokus på legemiddelpriser og medføre feilprioriteringer. Prisen må ses i sammenheng med andre kostnader og nytte av legemiddelet. Noen ganger er et bedre, men...

Varsler store endringer i bioteknologiloven

21. mars 2019

Varsler store endringer i bioteknologiloven

Regjeringspartiene har blitt enige om å endre den 15 år gamle bioteknologiloven. Det innebærer blant annet å fjerne nedre aldersgrense for prøverør, å utvide lagringstiden for befruktede egg, og å...

Kreftforeningen reagerer på nei til ny medisin mot benmargskreft

21. mars 2019

Kreftforeningen reagerer på nei til ny medisin mot benmargskreft

– Norske pasienter dør mens vi diskuterer hvilke medisiner som skal innføres og hvem som skal betale for dem, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen til Dagens Medisin.

Virkninger og bivirkninger av Prioriteringsmeldingen

21. mars 2019

Virkninger og bivirkninger av Prioriteringsmeldingen

Tiden er overmoden for å evaluere virkninger og bivirkninger av Prioriteringsmeldingen. At pasientenes tilgang til ny legemiddelbehandling strupes, medfører en kostnad som synes å bli oversett, skriver Oddvar Solli (Pfizer)...

Penger, piller og prioritering: Er det alt?

21. mars 2019

Penger, piller og prioritering: Er det alt?

Den pågående prioriteringsdebatten handler hovedsakelig om kostbare legemidler mot kreft. Vi trenger en bredere offentlig prioriteringsdebatt – som handler om mer enn medikamenter, skriver Helsedirektoratets Bjørn Guldvog og Olav Slåttebrekk...

Omstridt skolebok er endret

20. mars 2019

Omstridt skolebok er endret

Etter ni år med feil-informasjon om GMO og oppdrettslaks i en skolebok for elever videregående skole er teksten nå endret, skriver Fiskaren.