Presseklipp LMI (2321)

Mener bidragsordningen slår ut tilfeldig

13. oktober 2017

Mener bidragsordningen slår ut tilfeldig

Stortingspolitiker Sveinung Stensland avviser kritikken fra SV, og mener regjeringens politikk vil gi et mer rettferdig system for legemiddelfinansiering, skriver Dagens Medisin.

Regjeringen vil ha Medisinstart

13. oktober 2017

Regjeringen vil ha Medisinstart

I statsbudsjettet for 2018 vil regjeringen gi 4 millioner kroner til et nytt pasienttilbud i apotekene. Med Medisinstart vil mange pasienter få en bedre start på behandlingen når de begynner...

Generalsekretæren i HivNorge er bekymret

13. oktober 2017

Generalsekretæren i HivNorge er bekymret

HivNorge er bekymret for tilgang til hivmedisin i fremtiden, kommer det fram av en pressemelding til Gaysir.

IAEA har vurdert sikkerheten ved atomreaktoren på Kjeller

12. oktober 2017

IAEA har vurdert sikkerheten ved atomreaktoren på Kjeller

En ekspertgruppe fra Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) kommer med en rekke anbefalinger for å bedre sikkerheten ved forskningsreaktoren JEEP II på Kjeller i Akershus, skriver Statens Strålevern.

Norske pasienter kan nå få to nye medisiner mot fedme

12. oktober 2017

Norske pasienter kan nå få to nye medisiner mot fedme

– Vi kommer til å ta dem i bruk, sier lederen av Senter for sykelig overvekt i Vestfold, skriver Forskning.no.

Splid om helsedata

12. oktober 2017

Splid om helsedata

Helsedatautvalget anbefaler etablering av en nasjonal plattform for helsedata, under dissens. Helt feil fokus, mener leder av Norsk forening for medisinsk genetikk, skriver Ny tid.

Har nesten doblet fiskevaksineproduksjonen

11. oktober 2017

Har nesten doblet fiskevaksineproduksjonen

Produsenten Pharmaq har gått fra 1,2 milliarder doser i fjor til nesten to millioner doser i år, skriver iLaks.

Nye STEMI-retningslinjer går på tvers av norsk studie

11. oktober 2017

Nye STEMI-retningslinjer går på tvers av norsk studie

Internasjonal ekspertgruppe anbefaler medikamentavgivende stenter fremfor metallstenter, stikk i strid med den norske NorStent-studien, skriver Dagens Medisin.

Antibiotika bruk på barn kraftig ned

11. oktober 2017

Antibiotika bruk på barn kraftig ned

Norske leger skriver ut mindre antibiotika til barn enn tidligere. Se hele innslaget på Dagsrevyen.

Ensidig skremsel om «lykkepiller»

11. oktober 2017

Ensidig skremsel om «lykkepiller»

Det mangler ikke på skremselshistorier om hvor farlig antidepressiva er. Min historie er imidlertid en helt annen, skriver Camilla Mjøen Lien på studvest.no.

Nytt om veterinære legemidler, nr. 7 2017

9. oktober 2017

Nytt om veterinære legemidler, nr. 7 2017

Les siste nytt om veterinære legemidler hos Legemiddelverket.

Oppgradering av bivirkningsdatabaser - nedetid for MT-innehavere

9. oktober 2017

Oppgradering av bivirkningsdatabaser - nedetid for MT-innehavere

Legemiddelverket skal oppgradere den nasjonale bivirkningsdatabasen, skriver SLV.