Presseklipp LMI Arkiver - Side 23 av 123 - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Presseklipp LMI

18. september 2018

Mangelen på medisiner

Medisinmangel er et stort og økende problem. - Legemiddelbransjen svikter når markedet er som friest, hevder redaktøren i ANB.
18. september 2018

Vinn-vinn med selvhjelpspasienter

Pasienter som får mulighet til å hjelpe seg selv, opplever gjerne trygghet og mestring. Ny teknologi gjør dette mulig – og sparer samfunnet for store utgifter, skriver Mette Engebretsen i Roche.
18. september 2018

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Dei tre første pakkeforløpa for psykisk helse og rus er klare. Pakkeforløpa skal leggje til rette for god individuell behandling med betre samhandling, klare ansvarstilhøve og gode overgangar, skriver Helse Bergen.
18. september 2018

Felles innsats mot antibiotikaresistens

I den ferske NORM/NORM-VET-rapporten dokumenteres hvor mye antibiotika som brukes til mennesker og dyr i Norge, samt forekomsten av antibiotikaresistens hos mennesker, dyr og i mat, skriver Folkehelseinstituttet.
18. september 2018

Lavere bruk av antibiotika i landbruket

Landbruket har allerede nådd målet om 10 prosent reduksjon i antibiotikabruk innen 2020, skriver Bondelaget.
18. september 2018

Tidlig diabetesdebut, færre leveår – men forskning gir håp

Tidlig sykdomsdebut gir tidligere død, viser ny svensk forskning. Men framskritt innen forskning – og nye behandlingsmuligheter – gjør framtidsutsiktene stadig bedre, skriver Diabetesforbundet.
18. september 2018

Slik lever du best med diabetes type 1

Levealderen for personer med diabetes type 1 er inntil 18 år kortere enn for gjennomsnittet, viser ny forskning. VG har samlet ekspertenes råd for å leve best med diagnosen.
18. september 2018

Mer er ikke alltid bedre

Legeforeningens nye kampanje «Gjør kloke valg» ble lansert torsdag 13. september. Formålet med kampanjen er å redusere undersøkelser og behandlinger som ikke er nødvendig, skriver Apotekforeningen.
17. september 2018

Ikke grunnlag for systematisk off label-bruk

Den eksisterende dokumentasjonen for Mabthera (rituksimab) i MS er ikke tilstrekkelig for godkjenning av EMA. Det bør derfor, av hensyn til pasientene, heller ikke gis grunnlag for systematisk off label-bruk, skriver Heidi Ramstad i Dagens Medisin.
17. september 2018

Ny metode i kampen mot resistente bakterier

Ved å snu opp-ned på evolusjonsteorien, har forskere ved UiT klart å forlenge levetiden til antibiotika.
17. september 2018

– Mangel på medisiner blir ikke tatt på alvor

Norge trenger sårt en beredskap for legemidler i en krisesituasjon, mener Sps helsepolitiker. Det skriver Dagsavisen.
17. september 2018

– Dette er viktige resultater

Etter ny forskning vedrørende bruken av hydrogenperoksid som lusemiddel, uttaler nå fiskeriminister Harald Tom Nesvik seg til Kyst.no om det omdiskuterte stoffet.
14. september 2018

Én av to legemiddelstudier uten rapporterte resultater

Legemiddelindustrien bryter i langt mindre grad enn ikke-kommersielle sponsorer reglene for innrapportering til EUs register, skriver Dagens Medisin.
13. september 2018

Ny finansdirektør i Targovax

Targovax gjør endringer i toppledelsen, skriver bioteknologiselskapet i en børsmelding. Torbjørn Furuseth blir ny finansdirektør, skriver E24.
13. september 2018

”Låt svensk sjukvård bli en testbädd”

Vi är på väg in i en ny verklighet där medicinska och tekniska genombrott kan möta behoven­ – om hälso- och sjukvården transformeras, skriver läkemedelsföretaget Pfizer i Dages Medicin.