Presseklipp LMI Arkiver - Side 23 av 113 - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Presseklipp LMI

6. juli 2018

Kommer med tiltak for legemiddelmangel før jul

Helsedirektoratet melder at de innen utgangen av året skal legge frem tiltak for hvordan de skal håndtere legemiddelmangel og utelukker ikke egenproduksjon av legemidler, skriver Dagens Medisin.
6. juli 2018

Positive data for Roches immunterapi Tecentriq

IMpassion130-studien er den første fase III-studien med immunterapi som har vist at Tecentriq (atezolizumab) gir en statistisk signifikant forbedring i progresjonsfri overlevelse (PFS) hos pasienter med avansert trippel-negativ brystkreft (TNBC), skriver Roche i en pressemelding.
6. juli 2018

Enighet om bruk av restlager med HPV-vaksine

– Det ville blitt for dumt å destruere fungerende vaksiner. Derfor var MSD ganske tidlig i dialog med FHI om alternativ bruk, sier MSDs Hans Petter Strifeldt til NRK.
6. juli 2018

Årsrapport om medisinrester i oppdrettslaks

Mattilsynet undersøkte i 2017 13 640 oppdrettsfisk, og fant at alle prøvene for legemiddelrester var under grenseverdien. De fant ingen ulovlige stoff, ulovlige legemidler eller antibiotika i fisken.
6. juli 2018

Kreftaksjonist krever at helseministeren går av

– Pasienter dør mens de venter på medisin, sier Finn Helge Quist, som nå gir opp og drar med kona til utlandet for nødvendig behandling, melder NRK.
6. juli 2018

Rigide regler fører til vaksine-sløseri

I Bergen kommune har vi valgt å gi HPV-vaksiner som er gått ut på dato gratis til sårbare kvinner i rusmiljøet. Dette mener myndighetene vi ikke burde ha gjort, skriver fungerende helsebyråd i Bergen i et innlegg i Dagbladet.
6. juli 2018

Industrien ga 181 millioner til helsepersonell og organisasjoner i fjor

Industri-honorarene offentliggjøres for tredje gang – fortsatt nekter én av fire helsepersonell at utbetalingene gjøres kjent, skriver Dagens Medisin.
6. juli 2018

Krisescenario om legemiddelmangel

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utgitt et nytt krisescenario om legemiddelmangel, skriver regjeringen.no
6. juli 2018

Ingen overskridelser i norsk oppdrettsfisk

– Vi fant ikke nivåer av legemidler eller miljøgifter over grenseverdiene, sier forsker Rita Hannisdal i Havforskningsinstituttet til iLaks.
6. juli 2018

Flaskehalser i helsenæringen

Helsenæringen kan på samme tid bidra til å løse nasjonale helseutfordringer og skape nye globale vekstbedrifter. Men da må vi knekke koden for offentlig-privat innovasjon, skriver Håkon Haugli i Abelia.
6. juli 2018

Reagerer på aldersbegrensning på blodsukkermåler

– Uforståelig og diskriminerende at bare de under 18 år skal få dekket bruken av diabetes-sensoren FreeStyle Libre, sier Diabetesforbundet til VG.
5. juli 2018

Lanserer ny handlingsplan for persontilpasset medisin

Forskningsrådet har i samarbeid med de regionale helseforetakene utarbeidet en handlingsplan for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin for perioden 2018-2021. Planen skal blant annet bidra til optimal utnyttelse av eksisterende finansieringsordninger.
29. juni 2018

Fagdirektør i Helse Nord: Snart kan hepatitt C være utryddet

Nye direktevirkende legemidler gjør at hepatitt C snart kan være en saga blott. Nå jobbes det med en nasjonal strategi for å nå målet så raskt som mulig, skriver Nordlys.
29. juni 2018

SMA-pasienter saksøker staten

Pasientorganisasjonen SMA Norge har saksøkt Helse- og omsorgsdepartementet etter at det ble besluttet at pasienter over 18 år ikke får Spinraza-medisinen, skriver TV2.
29. juni 2018

Risikoanalyse av legemiddelforsyningen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjort en risikoanalyse av legemiddelforsyningen med analyser av alvorlige hendelser som kan ramme Norge, skriver Legemiddelverket.