Presseklipp LMI (2220)

Bruken av antibiotika går raskt nedover - myndighetenes mål kan nås

29. januar 2019

Bruken av antibiotika går raskt nedover - myndighetenes mål kan nås

Det har vært en ganske jevn nedgang i bruken av antibiotika de siste årene. Siden 2012 er bruken redusert med 23 prosent, viser tall fra Apotekforeningens bransjestatistikk.

Ny studie styrker hypotesen om at tannsykdom kan utløse Alzheimers sykdom

29. januar 2019

Ny studie styrker hypotesen om at tannsykdom kan utløse Alzheimers sykdom

Medisinprodusent tester medikamenter mot paradentose, skriver Teknisk Ukeblad.

Hivmedisiner på anbud gir et dårligere behandlingstilbud

29. januar 2019

Hivmedisiner på anbud gir et dårligere behandlingstilbud

Vi mener at systemet med hivmedisiner på anbud gir et dårligere behandlingstilbud til norske hivpasienter og at systemet bør avvikles, skriver to leger i en kommentarartikkel i Tidsskriftet.

Elektronisk meldeskjema for bivirkninger

29. januar 2019

Elektronisk meldeskjema for bivirkninger

Helsepersonell kan nå melde bivirkninger til Legemiddelverket via et elektronisk meldeskjema, skriver Legemiddelverket.

– Vekt bør ikke avgjøre behandlingsprinsipp

29. januar 2019

– Vekt bør ikke avgjøre behandlingsprinsipp

Overlege Elisabeth Gulowsen Celius ved Oslo universitetssykehus (OUS) er kritisk til at de nye anbefalingene skiller behandlingsprinsipp mellom lette og tunge pasienter, skriver Dagens Medisin.

Ingen nye besparelser i årets MS-anbud

29. januar 2019

Ingen nye besparelser i årets MS-anbud

De nye LIS-anbefalingene for multippel sklerose er sluppet og har blant annet et punkt for off label-medikamenter, skriver Dagens Medisin.

Roches MS-medisin blir ikke tilgjengelig for bruk i offentlige sykehus

29. januar 2019

Roches MS-medisin blir ikke tilgjengelig for bruk i offentlige sykehus

Beslutningsforum for Nye metoder har i dag avgjort at pasienter med tidlig primær progressiv multippel sklerose (PPMS) ikke skal få behandling med Roches legemiddel Ocrevus i offentlige norske sykehus, skriver...

Seks legemidler blir innført – tre fikk nei

29. januar 2019

Seks legemidler blir innført – tre fikk nei

Nye legemidler til behandling av Crohns sykdom, alvorlig astma og benmargskreft kan tas i bruk ved norske sykehus. Tre andre legemidler fikk nei, skriver Dagens Medisin.

— Vi har gitt rabatt til små selskaper

29. januar 2019

— Vi har gitt rabatt til små selskaper

Nomvec har halvert prisen for både små legemiddelselskaper og selskap som registrerte sine preparater i det norske verifikasjonssystemet tidlig, sier Kai Mjaanes til Farmatid.

— Legemiddelverifikasjon er for dyrt for oss

29. januar 2019

— Legemiddelverifikasjon er for dyrt for oss

Flere mindre legemiddelselskaper mener kostnadene EUs forfalskningsdirektiv fører med seg er for store, skriver Farmatid.

Datamaskiner kan finne persontilpasset kreftbehandling

28. januar 2019

Datamaskiner kan finne persontilpasset kreftbehandling

Hvert år dør 10 000 nordmenn av kreft. Nå utvikler forskere ved Universitetet i Oslo et dataprogram som kan hjelpe kreftlegene til å finne den beste persontilpassete behandlingen til hver...

Både industri og myndigheter vil gi legemiddelinformasjon

28. januar 2019

Både industri og myndigheter vil gi legemiddelinformasjon

Legemiddelverket jobber med ny produsentuavhengig legemiddelinformasjon. Samtidig håper legemiddelindustrien på å få gi ut eget informasjonsmateriell til pasienter, skriver Farmatid.