Presseklipp LMI (2220)

Historisk investering i nordisk barnekreftforskning

19. desember 2018

Historisk investering i nordisk barnekreftforskning

NordForsk, Kreftforeningen og Norges forskningsråd har gått sammen om en historisk investering i barnekreftforskning i Norden, skriver NordForsk.

Norden satser 165 MNOK på persontilpasset medisin

19. desember 2018

Norden satser 165 MNOK på persontilpasset medisin

Flere aktører har gått sammen om å finansiere sju nordiske prosjekter som skal bidra til implementering av persontilpasset medisin i helsevesenet med 165 millioner norske kroner, skriver NordForsk.

Medisinar er ein kamp om liv og død

18. desember 2018

Medisinar er ein kamp om liv og død

- Eg utfordrar staten til å finna andre modellar for samhandling med legemiddelindustrien, skriver fylkesordføreren i Hordaland, Anne Gine Hestetun, i BT.

Fem legemidler fikk nei – tre fikk ja

18. desember 2018

Fem legemidler fikk nei – tre fikk ja

Les utfallet fra årets siste møte i Beslutningsforum.

Ny genterapi til barn med leukemi innføres i Norge

18. desember 2018

Ny genterapi til barn med leukemi innføres i Norge

Beslutningsforum har sagt ja til å innføre CAR-T-behandlingen tisagenlecleucel (Kymriah) til behandling av akutt lymfoblastisk leukemi (ALL) for barn og unge, skriver Dagens Medisin.

Roches hemofilimedisin Hemlibra fikk ja

18. desember 2018

Roches hemofilimedisin Hemlibra fikk ja

Hemlibra er godkjent av Beslutningsforum til behandling av pasienter i alle aldre med hemofili A som har utviklet antistoff (inhibitorer) mot faktor VIII, skriver Roche i en pressemelding.

Forsker på å gi bedre behandling til deprimerte

18. desember 2018

Forsker på å gi bedre behandling til deprimerte

BERGEN (NRK): Da Kenneth Arntzen ble deprimert var det lite fastlegen kunne gjøre for han. Nå skal et nytt forskingsprosjekt gjøre fastlegene bedre rustet til å hjelpe deprimerte, melder NRK...

Det haster med å utvikle nye modeller

18. desember 2018

Det haster med å utvikle nye modeller

Første genterapi for behandling av kreft har fått finansiering i Norge, men det er behov for nye modeller for offentlig finansiering, skriver Novartis-sjef Veronika Barrabes i en kronikk i Dagens...

Presentasjoner fra informasjonsmøte med industrien 27. november

18. desember 2018

Presentasjoner fra informasjonsmøte med industrien 27. november

På programmet stod blant annet presentasjoner om Brexit, Falsified Medicines Directiv og nytt regelverk om klinisk utprøvning, skriver Legemiddelverket.

Ondansetron mot alvorlig svangerskapskvalme

18. desember 2018

Ondansetron mot alvorlig svangerskapskvalme

Etter endring i regelverket fra 1. januar i år ble refusjonssøknader for bruk av ondansetron mot hyperemesis gravidarum (HG) avslått, men en nylig presisering åpner nå opp for mulig refusjon,...

Femte stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet lagt frem

17. desember 2018

Femte stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet lagt frem

Meldingen presenterer status for kvalitet og pasientsikkerhet i helse– og omsorgstjenesten, og skal bidra til mer systematisk kvalitetsforbedringsarbeid, skriver regjeringen.no.

Barn med hjernekreft får prøve immunterapi

17. desember 2018

Barn med hjernekreft får prøve immunterapi

Norske barn med uhelbredelig hjernekreft får gjennom en klinisk studie tilgang til å prøve sjekkpunkthemmere, en type immunterapi, for å se om det kan ha en effekt. «Det er enormt...