Presseklipp LMI Arkiver - Side 38 av 123 - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Presseklipp LMI

11. juni 2018

Beslutning om ny MS-medisin er utsatt

SLV ferdigstilte metodevurderingen for ocrelizumab (Ocrevus) i starten av mai, men saken får trolig ikke en beslutning før sommeren, skriver Dagens Medisin.
11. juni 2018

Spinraza for voksne tas ikke opp i neste møte i Beslutningsforum

I stedet sendes saken først til behandling i Bestillerforum. – Et grusomt utslag av byråkrati, mener pasientorganisasjon, skriver Dagens Medisin.
8. juni 2018

VG: Slik skal ny teknologi endre fremtidens kreftbehandling (LMI kommenterer)

Persontilpasset medisin er fremtidens behandling, ifølge verdens fremste kreftspesialister. Den nye fremgangsmåten kan øke overlevelse og livskvalitet, og bør innføres i Norge snarest, mener norske leger. Det skriver VG.
8. juni 2018

GE Healthcare likestillingssertifisert

GE Healthcare er en av 15 virksomhetene som nå er landets første likestillingssertifiserte virksomheter, og som har fullført et over to-årig løp i pilotprosjektet Likestilt Arbeidsliv, skriver Næringsforeningen Kristiansandregionen.
8. juni 2018

— Legemiddelverket har ikke foretatt tilstrekkelig skjønn

Staten bestrider hovedkravet fra AstraZeneca om at inhalatorene på byttelisten ikke er medisinsk likeverdige. AstraZeneca mener Legemiddelverkets vedtak må vurderes som ugyldig, skriver Farmatid.
8. juni 2018

Lykkelig med MS

Vi har MS, begge to. Vi har unik tilgang på ulike medikamenter som hjelper mot MS, og som bremser sykdomsprogresjonen, skriver forfatterne av et leserbrev i Romerikes Blad.
8. juni 2018

Smarte offentlige anskaffelser kan bidra til bærekraftig norsk helsenæring

Anbud 365 omtaler LMIs innspill til stortingsmeldingen om helsenæringen.
7. juni 2018

Samarbeider for bedre fiskevelferd

PHARMAQ Analytiq starter opp et prosjekt sammen med Steinsvik for å bedre dokumentere effekten av termisk avlusning, skriver iLaks.
7. juni 2018

Regional løsning for medikamentell kreftbehandling på Vestre Viken

Vestre Viken har innført regional løsning for medikamentell kreftbehandling som det fjerde helseforetaket i regionen. Løsningen skal gi bedre og tryggere behandling ved bruk av medikamenter som cellegift og immunterapi, skriver Helse Sør-Øst.
7. juni 2018

Større mangel på legemidler

Oftere og oftere mangler det legemidler som følge av produksjonsproblemer, oppkjøp i bransjen eller andre vanskeligheter, skriver Nettavisen.
7. juni 2018

Ung, engasjert og brennende opptatt av helseindustrien

Cecilie Xuan Trang Vo (30) fra Gjøvik jobber som Quality Advisor and Business Development Representative i Curida. – Jeg trives godt som en «selgende kvalitetsperson», sier hun til NHO.
7. juni 2018

– Stor kunnskapsmangel og bekymring på feil grunnlag

Tidligere leder for byttegruppen ved Legemiddelverket mener inhalatorene som skal settes på byttelisten er medisinsk likeverdige, skriver Farmatid.
7. juni 2018

LHL: — Overrasket over at våre innspill ikke blir tatt hensyn til

Vitner fra begge sider fikk uttale seg da andre dag av rettssaken mellom AstraZeneca og staten gikk i Oslo byfogdembete, skriver Farmatid.
7. juni 2018

Hemmelige medisinpriser kan være lovstridig

Justisdepartementet mener de regionale helseforetakenes beslutning om at alle legemiddelpriser skal være hemmelige bygger på en tvilsom lovforståelse, skriver Bergens Tidende.
7. juni 2018

Sykehusfinansiering er ikke Novartis’ melkeku

Bergens Tidende (BT) har den siste tiden trykket en rekke artikler om Novartis og vår øyemedisin Lucentis. Les Veronika Barrabés, daglig leder i Novartis Norge, sin kronikk i Berges Tidende.