Presseklipp LMI Arkiver - Side 41 av 123 - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Presseklipp LMI

28. mai 2018

Inhalasjonspulver på byttelisten tross innsigelser

Til tross for at et stort flertall av høringsinnspillene var imot forslaget, havner nå inhalasjonspulver mot astma og kols på byttelisten til apotek fra 1. mai, skriver Farmatid.
28. mai 2018

Fremmer krav om gransking av Nye Metoder

Et og et halvt år etter at Nye metoder innvilget hurtigbehandling av medisinsøknaden, venter Finn Helge Quist fortsatt på svar, skriver Nettavisen.
25. mai 2018

Forsking på Hanne gir nytt håp til MS-pasientar

100 MS-pasientar får no tilbod om å vere med i ein studie som kan danne grunnlag for å starte stamcellebehandling av MS-pasientar ved offentlege sjukehus i Noreg. Halvparten av deltakarane skal få tradisjonell medisin og den andre halvparten skal gjennomgå stamcellebehandling, skriver NRK.
25. mai 2018

Japanske Astellas går mot store nedskjæringer under ny sjef

Et forventet vanskelig økonomisk 2019 er bakgrunnen for store restruktureringer av det japanske selskapet. 600 jobber kan bli kuttet, skriver Farmatid.
25. mai 2018

Targovax melder om økt overlevelse for pasienter som har fått kreftvaksine

Bioteknologiselskapet Targovax utvikler blant annet en kreftvaksine for bruk på pasienter med bukspyttkjertelkreft. Torsdag ettermiddag melder selskapet at data fra den pågående kliniske studien av legemiddelet viser styrket toårs overlevelse for de 32 pasientene som deltar i studien, skriver DN Investor.
25. mai 2018

Fremtidens kreftbehandling – hva kan vi vente oss?

Her er noen av fremskrittene jeg har størst forventninger til i årene som kommer, skriver Kreftforeningens Anne Lise Ryel i Nettavisen.
24. mai 2018

Bedre fra Photocure

Photocure, som utvikler medisiner og utstyr for blærekreft, la onsdag morgen frem resultater som viser at selskapet fortsatt går i minus, men reduserer underskuddene, skriver DN Investor.
22. mai 2018

Novartis svarer på kritikken: – Vi kjenner oss ikke igjen

Novartis svarer på kritikken som fremkom i en artikkel i Bergens Tidende lørdag 28. april, med tittelen «Med øye for profitt».
22. mai 2018

Ny migrenemedisin gir håp til millioner av mennesker

Medisinen Aimovig ble torsdag godkjent av det føderale mat- og legemiddeltilsynet FDA og er laget av selskapene Amgen og Novartis.
22. mai 2018

Antibiotikaresistens krever global satsing nå

– Regjeringen mener WHO er riktig sted når vi skal få på plass forpliktende samarbeid og prosjekter for å bekjempe anibiotikaresistens, skriver Dagens Medisin.
16. mai 2018

Innovative anskaffelser et «kinderegg» som kan bidra til å løse helseutfordringer

Staten og kommunen kan bidra til å løse ressursutfordringer i helsesektoren ved å åpne opp for mer innovasjon i offentlige anskaffelser. Men til tross for et betydelig fokus på innovasjon i offentlig anskaffelser har det offentlige en lang vei å gå mot å i større grad anskaffe nye innovative løsninger, skriver Anbud365.no
16. mai 2018

FHI: Mangler forskning på eldre og legemiddelbruk

To av tre legemiddelbrukere over 65 år bruker fem eller flere ulike medisiner på en gang, uten at det finnes forskning på konsekvensene, skriver Nettavisen.
16. mai 2018

Det kan koste mer enn det smaker

Prioriteringskriteriene bør ikke overstyres av anbud og ensidig prisfokus. Det kan koste mer enn det smaker, skriver Jens Torup Østby og Oddvar Solli i Pfizer i Dagens Medisin.
15. mai 2018

MS-legemiddel minsket risiko for økt sykdomsbyrde med nesten 50 prosent

Ble godkjent i Norge i går, skriver Farmatid.
15. mai 2018

Roches immunterapi Tecentriq får nei av Beslutningsforum til behandling av PD-L1-negativ lungekreft

Beslutningsforum har tidligere besluttet at denne behandlingen kan tas i bruk i PD-L1-positiv lungekreft, skriver Roche i en pressemelding.