Presseklipp LMI Arkiver - Side 46 av 118 - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Presseklipp LMI

26. februar 2018

Feilmedisinering medvirker til opptil 22.000 dødsfall i England

En ny studie har avdekket 237 millioner tilfeller av feilmedisinering i England hvert år. – Problemet er mye større enn ventet, sier helseminister Jeremy Hunt ifølge NRK.
23. februar 2018

LMI i NRK Ekko

LMIs seniorrådgiver Line Walen deltok torsdag i NRK Ekko, under programtittelen: Medisin til 20 millioner.
23. februar 2018

Enighet om kriteriene for Spinraza-behandling

Pasienter med den dødelige muskelsykdommen spinal muskelatrofi (SMA) er et skritt nærmere Spinraza-medisinen. Fagdirektørene i de regionale helseforetakene har nå vedtatt behandlingskriteriene, skriver VG.
23. februar 2018

Mener ny studie fjerner tvil: Antidepressiva bedre enn placebo

Alle de 21 medikamentene mot depresjon hadde større effekt enn placebo i ny forskningsgjennomgang, skriver forskning.no.
23. februar 2018

Vil instruere egen regjering i vaksinesaken

Høyres Sveinung Stensland har bedt helsedepartementet forberede en vaksine-plikt for helsepersonell selv om partiets egen minister er imot, skriver NRK.
21. februar 2018

HPV-vaksine til gutter fra høsten

Fra høsten 2018 vil gutter på 7. klassetrinn få tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom barnevaksinasjonsprogrammet, skriver SLV.
21. februar 2018

– Eldre utsatt for risikabel legemiddelbruk

Lege Gunhild Nyborg har avdekket et stort omfang av potensielt uheldig legemiddelbruk hos eldre i Norge, både blant dem som bor hjemme og i sykehjem, skriver Sykepleien.
19. februar 2018

Nedgangen i bruken av lusemidler fortsetter

- Nedgangen i bruk av legemidler mot lakselus fortsetter. Dette er i tråd med næringens langsiktige plan om mer strategisk bruk av legemidler mot lakselus, sier direktør Henrik Stenwig i Sjømat Norge til kyst.no.
19. februar 2018

Tilrettelegging for klinisk forskning

Vi har mye å lære om hvordan andre land legger til rette for god klinisk forskning, skriver Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge,  i Dagens Medisin.
19. februar 2018

Dobbelt så mange unge uføre: En av årsakene er at barn som før døde tidlig, nå vokser opp på grunn av bedre medisiner

Nå vet Nav mer om årsaken til doblingen i antall unge uføre, skriver ANB/Fri fagbevegelse.
16. februar 2018

Spinal muskelatrofi: Ny studie med Spinraza

Legemiddelet nusinersen (Spinraza) er testet ut mot placebo hos barn med den nest alvorligste formen for spinal muskelatrofi, skriver Dagens Medisin.
16. februar 2018

Nakenrotter kan ha nøkkelen til å forebygge kreft

I jakten på evig ungdom og et liv uten kreft kan kanskje de mystiske, langlivede nakenrottene gi noen svar, skriver forskning.no.
16. februar 2018

Nordisk samarbeid om persontilpasset medisin med 15 millioner euro

Forskningsrådet bidrar med 30 mill kroner i en kommende nordisk utlysning om persontilpasset medisin, skriver Forskningsrådet.no.
15. februar 2018

I dag er Fiskehelserapporten klar: Laveste lusenivå på mange år, men fortsatt høy dødelighet

Mengden lakselus var den laveste på flere år, men fortsatt er dødeligheten blant oppdrettslaksen høy. Dette går fram av Fiskehelserapporten 2017, utarbeidet av Veterinærinstituttet, skriver iLaks.
15. februar 2018

Overlege: – Det viktigste som har skjedd i moderne medisin i Norge

Fredag presenteres funn som betegnes som sensasjonelle: Aldri før har så få dødd av hjerte- og karsykdom i Norge, skriver Dagbladet.