Presseklipp LMI (2059)

Behandling av halsbrann forebygger kreft

29. august 2018

Behandling av halsbrann forebygger kreft

En stor nordisk studie slår nå fast at det er lurt å behandle sure oppstøt og halsbrann, skriver forskning.no.

Ny giv innen legemiddelproduksjon i Norge?

28. august 2018

Ny giv innen legemiddelproduksjon i Norge?

Deltakerlisten på Produksjonsdagen 2018 vitner om at kveldens program engasjerte ansatte i legemiddelindustri, men også sykehusapotek, skriver Farmatid.

De som er dårligst på å vaksinere seg, er faktisk helsepersonell selv

28. august 2018

De som er dårligst på å vaksinere seg, er faktisk helsepersonell selv

Kun hver femte nordmann som er i risikogruppen tar vaksine mot sesonginfluensa. Og bare én av ti helsearbeidere vaksinerer seg. Det kom frem under en vaksinasjonsdebatt på Arendalsuka, skriver Farmatid.

— Vil føre til 2500 dødsfall og 8000 alvorlig syke

28. august 2018

— Vil føre til 2500 dødsfall og 8000 alvorlig syke

Dersom det oppstår alvorlig forsyningssvikt av legemidler til Norge ved et krisescenario, kan det få alvorlige konsekvenser for nordmenn, viser DSBs risikoanalyse av legemiddelmangel. Det skriver Farmatid.

Toppe med spørsmål om antibiotika til barn

28. august 2018

Toppe med spørsmål om antibiotika til barn

Kjersti Toppe (Sp) stiller spørsmål til helseminister Høie (H) om han vil gjøre tiltak for å hindre mangel på tilgang på antibiotikamiksturer for barn og sikre tilpassede legemiddelforpakninger.

Har vi råd til en uke under dyna?

28. august 2018

Har vi råd til en uke under dyna?

Influensa rammer 5-10 prosent av befolkningen hver sesong, det tilsvarer opp mot 500 000 nordmenn. De fleste blir friske etter en uke, men ca. 5000 personer blir innlagt på sykehus...

Nei til nytt revmatisk legemiddel

28. august 2018

Nei til nytt revmatisk legemiddel

Beslutningsforum sier nei til innføring av det revmatiske legemiddelet RoActemra (tocilizumab) til behandling for kjempecellearteritt. Norske pasienter vil dermed ikke ha tilgang til den første nye behandlingen for denne sykdommen...

Nanoteknologi og ultralyd skal gjøre cellegiften mer treffsikker

28. august 2018

Nanoteknologi og ultralyd skal gjøre cellegiften mer treffsikker

Forskere ved Sintef bruker nanokapsler til å levere cellegiftdosen dit den skal, og ultralyd for at den skal treffe enda bedre, skriver Teknisk Ukeblad.

Start av behandling med antipsykotika - vente og se eller bytte medisin tidlig?

28. august 2018

Start av behandling med antipsykotika - vente og se eller bytte medisin tidlig?

En ny studie kan tyde på at en bør gi den første medisinen en velger lang tid til å virke før en går over til en annen medisin, skriver lege...

Langt fra et skrekkeksempel

27. august 2018

Langt fra et skrekkeksempel

Det er prisverdig at BT belyser viktige sider ved legemiddelpolitikken, men vi mener at flere av premissene er feil, skriver direktør Rajji Mehdwan i Roche i BT.

Håper på eit industri-eventyr på heimebane

27. august 2018

Håper på eit industri-eventyr på heimebane

Omega 3 frå silderogn kan redusere plagene ved psoriasis. Samstundes kan det også verte storindustri på Sunnmøre, skriv Vikebladet.

Ny medisin mot kopper

27. august 2018

Ny medisin mot kopper

40 år etter at sykdommen ble utryddet, kommer en ny medisin mot kopper. Sånn for sikkerhets skyld. Det skriver forskning.no.