Presseklipp LMI (1976)

Industrien ga 181 millioner til helsepersonell og organisasjoner i fjor

6. juli 2018

Industrien ga 181 millioner til helsepersonell og organisasjoner i fjor

Industri-honorarene offentliggjøres for tredje gang – fortsatt nekter én av fire helsepersonell at utbetalingene gjøres kjent, skriver Dagens Medisin.

Krisescenario om legemiddelmangel

6. juli 2018

Krisescenario om legemiddelmangel

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utgitt et nytt krisescenario om legemiddelmangel, skriver regjeringen.no

Ingen overskridelser i norsk oppdrettsfisk

6. juli 2018

Ingen overskridelser i norsk oppdrettsfisk

– Vi fant ikke nivåer av legemidler eller miljøgifter over grenseverdiene, sier forsker Rita Hannisdal i Havforskningsinstituttet til iLaks.

Flaskehalser i helsenæringen

6. juli 2018

Flaskehalser i helsenæringen

Helsenæringen kan på samme tid bidra til å løse nasjonale helseutfordringer og skape nye globale vekstbedrifter. Men da må vi knekke koden for offentlig-privat innovasjon, skriver Håkon Haugli i Abelia.

Reagerer på aldersbegrensning på blodsukkermåler

6. juli 2018

Reagerer på aldersbegrensning på blodsukkermåler

– Uforståelig og diskriminerende at bare de under 18 år skal få dekket bruken av diabetes-sensoren FreeStyle Libre, sier Diabetesforbundet til VG.

Lanserer ny handlingsplan for persontilpasset medisin

5. juli 2018

Lanserer ny handlingsplan for persontilpasset medisin

Forskningsrådet har i samarbeid med de regionale helseforetakene utarbeidet en handlingsplan for forskning og innovasjon innenfor persontilpasset medisin for perioden 2018-2021. Planen skal blant annet bidra til optimal utnyttelse av...

Fagdirektør i Helse Nord: Snart kan hepatitt C være utryddet

29. juni 2018

Fagdirektør i Helse Nord: Snart kan hepatitt C være utryddet

Nye direktevirkende legemidler gjør at hepatitt C snart kan være en saga blott. Nå jobbes det med en nasjonal strategi for å nå målet så raskt som mulig, skriver Nordlys.

SMA-pasienter saksøker staten

29. juni 2018

SMA-pasienter saksøker staten

Pasientorganisasjonen SMA Norge har saksøkt Helse- og omsorgsdepartementet etter at det ble besluttet at pasienter over 18 år ikke får Spinraza-medisinen, skriver TV2.

Risikoanalyse av legemiddelforsyningen

29. juni 2018

Risikoanalyse av legemiddelforsyningen

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har gjort en risikoanalyse av legemiddelforsyningen med analyser av alvorlige hendelser som kan ramme Norge, skriver Legemiddelverket.

Ny vaksine kan forhindre HSMB hos laks

29. juni 2018

Ny vaksine kan forhindre HSMB hos laks

En ny studie viser gode resultater i kampen mot PRV-sykdom og HSMB hos laks, skriver Kyst.no.

Vil redusere økningen av hudkreft med 25 prosent innen 2040

28. juni 2018

Vil redusere økningen av hudkreft med 25 prosent innen 2040

En arbeidsgruppe har laget et forslag til nasjonal Hudkreftstrategi hvor de foreslår å redusere veksten i forekomst av hudkreft i Norge med 25 prosent innen 2040, skriver Statens Strålevern.

Klarsignal for storstilt kommunalt innkjøp av velferdsteknologi

28. juni 2018

Klarsignal for storstilt kommunalt innkjøp av velferdsteknologi

29 kommuner med omtrent én million innbyggere har fått klarsignal for å gå i gang med innkjøp av elektroniske medisindispensere, skriver anbud 365.no.