Presseklipp LMI (2220)

Vinn-vinn med selvhjelpspasienter

18. september 2018

Vinn-vinn med selvhjelpspasienter

Pasienter som får mulighet til å hjelpe seg selv, opplever gjerne trygghet og mestring. Ny teknologi gjør dette mulig – og sparer samfunnet for store utgifter, skriver Mette Engebretsen i...

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

18. september 2018

Pakkeforløp for psykisk helse og rus

Dei tre første pakkeforløpa for psykisk helse og rus er klare. Pakkeforløpa skal leggje til rette for god individuell behandling med betre samhandling, klare ansvarstilhøve og gode overgangar, skriver Helse...

Felles innsats mot antibiotikaresistens

18. september 2018

Felles innsats mot antibiotikaresistens

I den ferske NORM/NORM-VET-rapporten dokumenteres hvor mye antibiotika som brukes til mennesker og dyr i Norge, samt forekomsten av antibiotikaresistens hos mennesker, dyr og i mat, skriver Folkehelseinstituttet.

Lavere bruk av antibiotika i landbruket

18. september 2018

Lavere bruk av antibiotika i landbruket

Landbruket har allerede nådd målet om 10 prosent reduksjon i antibiotikabruk innen 2020, skriver Bondelaget.

Tidlig diabetesdebut, færre leveår – men forskning gir håp

18. september 2018

Tidlig diabetesdebut, færre leveår – men forskning gir håp

Tidlig sykdomsdebut gir tidligere død, viser ny svensk forskning. Men framskritt innen forskning – og nye behandlingsmuligheter – gjør framtidsutsiktene stadig bedre, skriver Diabetesforbundet.

Slik lever du best med diabetes type 1

18. september 2018

Slik lever du best med diabetes type 1

Levealderen for personer med diabetes type 1 er inntil 18 år kortere enn for gjennomsnittet, viser ny forskning. VG har samlet ekspertenes råd for å leve best med diagnosen.

Mer er ikke alltid bedre

18. september 2018

Mer er ikke alltid bedre

Legeforeningens nye kampanje «Gjør kloke valg» ble lansert torsdag 13. september. Formålet med kampanjen er å redusere undersøkelser og behandlinger som ikke er nødvendig, skriver Apotekforeningen.

Ikke grunnlag for systematisk off label-bruk

17. september 2018

Ikke grunnlag for systematisk off label-bruk

Den eksisterende dokumentasjonen for Mabthera (rituksimab) i MS er ikke tilstrekkelig for godkjenning av EMA. Det bør derfor, av hensyn til pasientene, heller ikke gis grunnlag for systematisk off label-bruk,...

Ny metode i kampen mot resistente bakterier

17. september 2018

Ny metode i kampen mot resistente bakterier

Ved å snu opp-ned på evolusjonsteorien, har forskere ved UiT klart å forlenge levetiden til antibiotika.

– Mangel på medisiner blir ikke tatt på alvor

17. september 2018

– Mangel på medisiner blir ikke tatt på alvor

Norge trenger sårt en beredskap for legemidler i en krisesituasjon, mener Sps helsepolitiker. Det skriver Dagsavisen.

- Dette er viktige resultater

17. september 2018

- Dette er viktige resultater

Etter ny forskning vedrørende bruken av hydrogenperoksid som lusemiddel, uttaler nå fiskeriminister Harald Tom Nesvik seg til Kyst.no om det omdiskuterte stoffet.

Én av to legemiddelstudier uten rapporterte resultater

14. september 2018

Én av to legemiddelstudier uten rapporterte resultater

Legemiddelindustrien bryter i langt mindre grad enn ikke-kommersielle sponsorer reglene for innrapportering til EUs register, skriver Dagens Medisin.