Presseklipp LMI (2394)

Fiskehelse i verdensklasse fra Overhalla

4. september 2018

Fiskehelse i verdensklasse fra Overhalla

Går det an å drive en produksjonsbedrift som er verdensledende på fiskevaksiner fra Overhalla? Ikke bare går det an, det går så det suser. PHARMAQ er månedens bedrift i september,...

Lys i tunnelen for helse-Norge

4. september 2018

Lys i tunnelen for helse-Norge

- Med bedre bruk av helsedata er intensjonen at det legen ser, skal pasienten også se, slik at pasienten blir en ressurs, skriver ComputerWorld.no.

Slik skal helsevesenet unngå feilmedisinering av pasienter

4. september 2018

Slik skal helsevesenet unngå feilmedisinering av pasienter

Feilmedisinering og overmedisinering er et betydelig problem i helsetjenesten. Nå har Helse Nord gjennomført et prosjekt som skal gi bedre oversikt over pasientenes legemiddelbruk. Fastlegene oppfordres til å være med...

Strid om ny MS-medisin – avgjørelsen kan få stor betydning

3. september 2018

Strid om ny MS-medisin – avgjørelsen kan få stor betydning

Myndighetene avventer beslutningen om MS-legemidlet okrelizumab (Ocrevus). Dette får leger og industrien til å reagere, skriver Dagens Medisin.

- Overdiagnostisering et stort problem

3. september 2018

- Overdiagnostisering et stort problem

Overdiagnostisering er et stort problem i vestlige land og friske folk blir syke av det, lyder kritikken på en stor internasjonal konferanse i København ifølge forskning.no.

Her får de katt og kaniner i stedet for piller

3. september 2018

Her får de katt og kaniner i stedet for piller

Middag kl 16 og kjæredyr er tiltak som har bidratt til mindre legemiddelbruk ved Lund sykehjem, skriver Sykepleien.

– Flere kvinner kunne hatt glede av hormontillskudd

3. september 2018

– Flere kvinner kunne hatt glede av hormontillskudd

Avdelingsoverlegen ved gynekologisk avdeling på Gjøvik sykehus slår et slag for hormonbehandling i overgangsalderen for dem som har store plager, skriver Oppland Arbeiderblad.

Har du husket å ta påfyll av denne barnevaksinen?

3. september 2018

Har du husket å ta påfyll av denne barnevaksinen?

Vaksinene man får som barn holder normalt sett gjennom livet. Men det er ett unntak, melder NRK: DTP-Polio-vaksinen.

Aker BioMarine vil bekjempe lupus med Krill

31. august 2018

Aker BioMarine vil bekjempe lupus med Krill

Aker BioMarine og Lupus Research Alliance går nå sammen om en stor klinisk studie med oppstart i høst for å finne ut om krillolje har en smertelindrende effekt på personer...

Jaktar på kreften sine akilleshælar

31. august 2018

Jaktar på kreften sine akilleshælar

– Eg begynte på farmasi fordi eg hadde lyst til å jobba i den farmasøytiske industrien, sier medisinprofessor Harald Stenmark, som nylig mottok UiOs forskningspris.

RAM-MS studien ønsker flere kandidater

31. august 2018

RAM-MS studien ønsker flere kandidater

Prosjektet har som formål å undersøke om det er forskjell i behandlingseffekt, sikkerhet og kostnad mellom autolog stamcelletransplantasjon og beste godkjente MS medikament (alemtuzumab). Det skriver Valnessfjord helsesportsenter.

Legemiddelverket inviterer til dialog

31. august 2018

Legemiddelverket inviterer til dialog

Legemiddelverket ønsker å bidra til en fornuftig praktisering av ordningen med godkjenningsfritak og inviterer til et møte med Torgeir Bruun Wyller, sykehusapoteket og legemiddelkomiteen ved OUS, skriver Dagens Medisin.