Presseklipp LMI (2399)

Start av behandling med antipsykotika - vente og se eller bytte medisin tidlig?

28. august 2018

Start av behandling med antipsykotika - vente og se eller bytte medisin tidlig?

En ny studie kan tyde på at en bør gi den første medisinen en velger lang tid til å virke før en går over til en annen medisin, skriver lege...

Langt fra et skrekkeksempel

27. august 2018

Langt fra et skrekkeksempel

Det er prisverdig at BT belyser viktige sider ved legemiddelpolitikken, men vi mener at flere av premissene er feil, skriver direktør Rajji Mehdwan i Roche i BT.

Håper på eit industri-eventyr på heimebane

27. august 2018

Håper på eit industri-eventyr på heimebane

Omega 3 frå silderogn kan redusere plagene ved psoriasis. Samstundes kan det også verte storindustri på Sunnmøre, skriv Vikebladet.

Ny medisin mot kopper

27. august 2018

Ny medisin mot kopper

40 år etter at sykdommen ble utryddet, kommer en ny medisin mot kopper. Sånn for sikkerhets skyld. Det skriver forskning.no.

Ny medisin forebygger migrene

27. august 2018

Ny medisin forebygger migrene

Over ti prosent av befolkningen plages av migrene, men nå kan en ny behandling gjøre at mange slipper anfallene helt, skriver Illustrert Vitenskap.

MS-dagen markert over hele landet

27. august 2018

MS-dagen markert over hele landet

Lørdag 25. august var den nasjonale MS-dagen. Mange av MS-forbundets 47 lokalforeninger var ute på gater og torg for å informere om MS og om lokalforeningen, skriver MS-forbundet.

Det er ikke kunstig intelligens som skal redde Norge, vettu. Det er Bioøkonomien!

27. august 2018

Det er ikke kunstig intelligens som skal redde Norge, vettu. Det er Bioøkonomien!

To store teknologirevolusjoner er på gang. Den ene er alle veldig opptatt av. Den andre er viktigere, skriver Marius Øgaard, daglig leder i The Life Science Cluster på NRK Ytring.

Høie svarte Toppe (Sp) om hemmelige priser - igjen

27. august 2018

Høie svarte Toppe (Sp) om hemmelige priser - igjen

Bruk av rabattavtaler mellom det offentlige og legemiddelindustrien må håndteres innenfor de rammer som dagens lovverk setter, svarer Høie.

Resultater fra forskningsstudie: Opplæring gir langvarig effekt

27. august 2018

Resultater fra forskningsstudie: Opplæring gir langvarig effekt

En ny norsk forskningsstudie dokumenterer nå at tilbud om veiledning i inhalasjonsteknikk i apotek har effekt, skriver Apotekforeningen.

Europa følger ikke etter USA i blodtrykksbehandlingen

27. august 2018

Europa følger ikke etter USA i blodtrykksbehandlingen

Nye europeiske retningslinjer for behandling av høyt blodtrykk ble presentert på verdens største hjertekongress, skriver Dagens Medisin.

Aspirin-bruk forebygde ikke hjerte- og karsykdom

27. august 2018

Aspirin-bruk forebygde ikke hjerte- og karsykdom

Det er lite som tyder på at acetylsalisylsyre/ASA (Aspirin) som primærforebygging av hjerte- og karsykdom har effekt – og i hvert fall hos personer med lav sykdomsrisiko, skriver Dagens Medisin.

Har behandla 100 pasientar for hepatitt C

23. august 2018

Har behandla 100 pasientar for hepatitt C

Avdeling for rusmedisin sitt forskingsprosjekt med integrert hepatitt C-behandling for LAR-pasientar har no behandla 100 personar, og dei aller fleste av desse er i ferd med å bli virusfrie, skriver...