Presseklipp LMI Arkiver - Side 92 av 123 - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Presseklipp LMI

26. mai 2017

Legemiddelverket overtar ansvaret for medisinsk utstyr

Helse- og omsorgsdepartementet har vedtatt at Helsedirektoratets forvaltningsoppgaver knyttet til området medisinsk utstyr skal overføres til Statens legemiddelverk med sikte på virkning fra 1. januar 2018.
24. mai 2017

Bivirkningsmeldinger av HPV-vaksine

Legemiddelverket har frem til 30. april 2017 mottatt totalt 797 bivirkningsmeldinger etter at ca. 283 000 jenter og unge kvinner har blitt vaksinert med HPV-vaksinene Gardasil og Cervarix. 90% betegnes som lite alvorlige.
24. mai 2017

Konkurransen skjerpes når biotilsvarende legemidler inntar markedet

Mange av de biologiske legemidlene som brukes i dag har gått av eller er i ferd med å gå av patent. Det betyr at flere biotilsvarende legemidler inntar markedet. Det kan staten spare penger på, skriver Apotekforeningen.
24. mai 2017

Fra SLV: Nytt om legemidler

Lavere pris åpner for stønad på blå resept til PCSK9-hemmere for flere pasienter med hyperkolesterolemi. Enklere vilkår på blå resept for Eplerenon mot hjertesvikt og triptaner mot migrene. Kloksacillin ikke lenger tilgjengelig i Norge.
24. mai 2017

Mange ja fra Beslutningsforum

Legemiddelet pembrolizumab (Keytruda) har fått ja fra Beslutningsforum for nye metoder til å brukes som førstelinjebehandling. I tillegg har Legemidlene krizotinib (Xalkori), baricitinib (Olumiant), sofosbuvir/velpatasir (Epclusa) og flere bløderpreparater fått ja.
24. mai 2017

Nordisk samarbeid om miljøkrav

Miljøkravene skal bli strengere ved anskaffelser av legemidler. Nylig møttes nordiske innkjøpsorganisasjoner, bransjeforeninger og myndigheter i Oslo for å diskutere hvordan.
23. mai 2017

Innfører dyr lungekreftmedisin

Pasienter med lungekreft får nå tilgang på immunterapien pembrolizumab (Keytruda) også i førstelinje, det vil si som den første behandlingen legen velger, skriver Dagens Medisin.
23. mai 2017

PCI Biotech utvider forskningssamarbeid med RXi Pharmaceuticals

Bioteknologiselskapet PCI Biotech vil utvide forskningssamarbeidet med bioteknologiselskapet RXi Pharmaceuticals. Sammen skal de nå også samarbeide om forskning innen immunonkologi.
23. mai 2017

Del data

Hvert år deltar mer enn 15 millioner mennesker over hele verden i kliniske studier. Data fra disse studiene må deles, skriver Mette Kalager i Tidsskriftet.
23. mai 2017

Legemiddelmangel: – Gjør det vi kan for å løse mangelsituasjoner

Siden 2010 er antall meldinger om leveringssvikt av legemidler mer enn firedoblet. Produksjonsproblemer, avregistrering og et lite attraktivt norsk marked er hovedårsaken til økningen. Hva gjør apotekkjedene?
23. mai 2017

Er vi på full fart mot et todelt helsevesen?

Flere stiller spørsmål ved fremtiden til den offentlige helsetjenesten dersom det ikke satses mer. Legepresidenten frykter en todeling, skriver Tidsskriftet.
23. mai 2017

Statusrapport for HPV-vaksine til unge kvinner

Seks måneder inn i det toårige vaksinasjonsprogrammet har mer enn 62 000 kvinner takket ja til HPV-vaksinen. Det viser en ny statusrapport fra Folkehelseinstituttet.
22. mai 2017

Peker på muligheter for å overvåke mangelsituasjoner

I en ny rapport løfter den internasjonale farmasiføderasjonen frem ulike modeller for å rapportere om legemiddelmangel, skriver Dagens Medisin.
22. mai 2017

Er 3D-printing farmasiens fremtid?

De første 3D-printede masseproduserte tablettene har nå fått markedsføringstillatelse i USA. ­Den moderne teknologien kan bli fremtiden for en del av den kommende legemiddelproduksjonen, skriver Farmatid.
22. mai 2017

Biotec klager på avgjørelse om medisintoll i Storbritannia

Biotec Pharmacons datterselskap Biotec BetaGlucans har besluttet å klage etter at den britiske medisintollmyndigheten har avvist å tilbakebetale for bruken av medisinen Woulgan. Medisinen brukes til å behandle sår, melder E24 Aksjelive.