Presseklipp LMI (1976)

Innfører to nye kreftlegemidler

24. oktober 2017

Innfører to nye kreftlegemidler

Beslutningsforum har gitt klarsignal til å ta i bruk nye legemidler for benmargskreft og nyrecellekreft. Legemiddel mot pankreaskreft fikk nei, skriver Dagens medisin.

Biogen kan ikke love lavere pris

24. oktober 2017

Biogen kan ikke love lavere pris

Biogen er ikke enig i at SMA-medisinen Spinraza er priset uetisk høyt, skriver Dagens Medisin.

Apotekforeningen vil involveres i farmasøytutlevering på et tidlig stadium

24. oktober 2017

Apotekforeningen vil involveres i farmasøytutlevering på et tidlig stadium

Apotekforeningen forventer at myndighetene tar en mer aktiv rolle og styring over hvilke legemidler som skal inn i ordningen «farmasøytutlevering», skriver Farmatid.

Ny genmedisin for kreft godkjent i USA: Gir håp til 3500 dødssyke pasienter

20. oktober 2017

Ny genmedisin for kreft godkjent i USA: Gir håp til 3500 dødssyke pasienter

Den andre i en rekke revolusjonerende, nye medisiner som bruker pasienters egne gener til å kurere kreft er godkjent i USA, skriver VG.

Nominert til nok en pris

20. oktober 2017

Nominert til nok en pris

Thermo Fisher er kandidat til Norwegian Tech Award, skriver TU.

Benchmark med ny vaksinefabrikk og produksjon av antigen for fisk

20. oktober 2017

Benchmark med ny vaksinefabrikk og produksjon av antigen for fisk

Benchmark annonserer at de i slutten av september startet produksjonen av et kommersielt antigen for bruk i fiskevaksine, ved deres nybygde produksjonsanlegg i Braintree, Storbritannia, skriver Kyst.

Ny medisin kan gi rusavhengige nytt liv

20. oktober 2017

Ny medisin kan gi rusavhengige nytt liv

En forskningsgruppe med utspring fra Senter for rus og avhengighetsforskning ved Universitetet i Oslo og Akershus universitetssykehus, har gjort en banebrytende studie, skriver Ahus.

Høie svarte på spørsmål om «hvit resept»

19. oktober 2017

Høie svarte på spørsmål om «hvit resept»

Tellef Inge Mørland (A) stilte skriftlig spørsmål om bidragsordningen.

Endringer i Forskningsbudsjettet

17. oktober 2017

Endringer i Forskningsbudsjettet

Statsbudsjettet for 2018 innebærer 600 millioner i realkutt og flere omdisponeringer i forskningsinvesteringene, skriver Forskningsrådet.

Ny nasjonal retningslinje om MS – eget kapittel om gravide og ammende

17. oktober 2017

Ny nasjonal retningslinje om MS – eget kapittel om gravide og ammende

Helsedirektoratet har nylig oppdatert Nasjonal faglig retningslinje for diagnostikk, attakk- og sykdomsmodulerende behandling av multippel sklerose, skriver Relis.

Diabetesmedisin ga mindre hjertesykdom

17. oktober 2017

Diabetesmedisin ga mindre hjertesykdom

SGLT2-hemmeren canagliflozin ga mindre hjerte- og nyresykdom hos pasienter med diabetes, men doblet risikoen for amputasjon. Det viser analyser av to studier, skriver Tidsskriftet.

Hensiktsmessig for alle berørte parter

16. oktober 2017

Hensiktsmessig for alle berørte parter

Konfidensielle legemiddelrabatter kan bli et vesentlig bidrag for å sikre tilgang til moderne legemidler i Norge. Det er en forutsetning for et effektivt og bærekraftig helsetjenestetilbud, skriver Novo Nordisk Jan...