Presseklipp LMI (3294)

Vil tredoble medisinlagrene

24. juni 2019

Vil tredoble medisinlagrene

Helsedirektoratet foreslår å utvide beredskapslagrene for legemidler i Norge, skriver Dagens Medisin.

– Helseforetakene må kjøpe legemidler fra flere leverandører

24. juni 2019

– Helseforetakene må kjøpe legemidler fra flere leverandører

Helsedirektoratet vil at sykehusene kjøper legemidler fra flere leverandører for å sikre tilgangen, skirver Dagens Medisin. – Det aller viktigste tiltaket, mener LMIs Erling Ulltveit.

Oppdaterte råd om vaksiner ved utenlandsreiser

24. juni 2019

Oppdaterte råd om vaksiner ved utenlandsreiser

Rådene om bruk av hepatitt A-vaksine og tyfoidvaksine ved reiser til Thailand, Malaysia, Cuba og flere europeiske land er endret, melder Folkehelseinstituttet.

Godkjente brystkreftmedisin: - En gledens dag

24. juni 2019

Godkjente brystkreftmedisin: - En gledens dag

Brystkreftmedisinen Perjeta fikk «ja» hos Beslutningsforum denne uken. Kreftrammede Vibeke Helgeland (39) er fornøyd, men mener beslutningen kommer langt på overtid, skriver NRK.

Flere sykehus starter egne ALS-registre etter nasjonal stopp

24. juni 2019

Flere sykehus starter egne ALS-registre etter nasjonal stopp

Helsemyndighetene sa nei til et nasjonalt ALS-register. Norges seks universitetssykehus er alle enige om at det bør opprettes – og tre av dem har laget egne varianter, skriver VG.

300 millioner laks og ørret kan miste fastlegen sin

21. juni 2019

300 millioner laks og ørret kan miste fastlegen sin

Nye forordninger i EU gjør at fiskehelsebiologer vil miste retten til å skrive ut resepter og behandle fisk. Det er uforståelig, skriver Dagens Næringsliv.

Mangel på Dalacin

21. juni 2019

Mangel på Dalacin

Det er mangel på Dalacin 150 mg kapsler «Pfizer». Årsak til mangelen er serialisering av pakker. Ny forsyning av Dalacin er 01.08.2019, skriver Statens Legemiddelverk.

Reagila (kariprazin) på blå resept

21. juni 2019

Reagila (kariprazin) på blå resept

Reagila (kariprazin) er innvilget forhåndsgodkjent refusjon ved behandling av schizofreni, skriver Statens Legemiddelverk.

Internasjonal pris for innovativ forskning

21. juni 2019

Internasjonal pris for innovativ forskning

Forsknings- og innovasjonsprosjektet CAPABLE handler om å la innbyggerne nyttiggjøre seg sine egne helsedata. Prosjektet ble sist uke tildelt Thrillium II-prisen for sin innovative og nytenkende tilnærming, skriver Helse Sør-øst.

Apotek og grossister bruker mer tid og ressurser på legemiddelmangel

20. juni 2019

Apotek og grossister bruker mer tid og ressurser på legemiddelmangel

Apotek 1 har styrket bemanningen og har et eget «mangelteam». På Apotekforeningens temaseminar om legemiddelmangel fortalte Kristin Fodstad at de daglig jobber for å unngå at pasientene får unødige opphold...

Topiramat på blå resept

20. juni 2019

Topiramat på blå resept

Topiramat er innvilget forhåndsgodkjent refusjon til profylaktisk behandling av migrene, skriver Statens Legemiddelverk.

Inegy og Atozet refunderes ikke fra 15. juni

20. juni 2019

Inegy og Atozet refunderes ikke fra 15. juni

Kombinasjonspreparatene ezetimib/simvastatin og ezetimib/atorvastatin blir fjernet fra refusjonslisten da prisen i dag er vesentlig høyere enn løs kombinasjon av de samme virkestoffene, skriver Statens legemiddelverk.