Distribusjon

Ikon til Distribusjon

LMI er opptatt av at vi har gode systemer for sikker og rask forsyning av legemidler i hele kjeden fra produsent via grossist og apotek og til pasient.

I senere tid har LMI vært særlig opptatt av å arbeide med utfordringer knyttet til leveringssvikt i distribusjonen av legemidler. LMI har et eget policydokument om forsyningssikkerhet.

Se pasientvarsler fra Statens Legemiddelverk her.