Legemiddelpolitikk

LMI arbeider for legemiddelbransjens rammebetingelser.

Ikon til

I våre policydokumenter og «LMI mener»-dokumenter finnes våre synspunkter innenfor de viktigste områdene for legemiddelbransjen. 

I tillegg kommer LMI med uttalelser i mange høringer som angår bransjen. 

LMI mener

Her kan du lese hva LMI mener om ulike områder innenfor legemiddelpolitikken. 

Legemiddelmeldingen

Metodevurderingssystemet

Næringsutvikling

Kliniske studier

Høringssvar

Her kan du lese LMI sine høringssvar.

Høringssvar fra LMI

Høringssvar fra LMI

Les flere høringssvar