Konseptgodkjenning av arrangementer

Alle arrangementer industrien skal støtte eller delta som utstillere på må være konseptgodkjent

Skjema for konseptgodkjenning
Oppdatert skjema for konseptgodkjenning (2017) og bakgrunnsinformasjon.

Dette skjemaet sendes Rådet for legemiddelinformasjon når industrien er sponsorer og/eller utstillere på et arrangement. Skjema sendes inn av arrangøren.

Skjema sendes til soknader@lmi.no. For ytterligere informasjon eller spørsmål om søknadsskjemaet send melding til soknader@lmi.no.

Informasjon om konseptgodkjenning av arrangementer

LMIs Generalforsamling vedtok 3. mars 2010 endringer i Regler for markedsføring av legemidler. Vedtaket gjelder endringer i punkt 13, og et nytt siste ledd i punkt 9.04 som nå er slik:

Dekning av utgifter til arrangementer, eller sponsorvirksomhet knyttet til arrangementer i regi av helsepersonell skal kun skje til arrangementer som på forhånd er konseptgodkjent av sekretariatet i Rådet.

Typiske arrangementer som faller inn under ordningen er vårmøter, høstmøter, vintermøter, årsmøter osv, som arrangeres av legeforeninger og spesialistforeninger, og der industrien er sponsorer og/eller utstillere.

Alle arrangementer som finner sted etter 1. januar 2011 må være konseptgodkjent for at industrien skal kunne støtte arrangementet og/eller delta som utstillere. Ved godkjenning sendes invitasjon og papirer automatisk til samtlige medlemmer av LMI.

Behandling av konseptsøknader av internasjonale kongresser i Norge

Ved støtte til internasjonale kongresser i Norge som støttes av LMIs medlemsbedrifter skal søknad om konseptgodkjenning sendes inn på vanlig måte. Søknaden vil bli vurdert og behandlet. I de tilfeller der sekretariatet konkluderer med at arrangementet er en større internasjonal kongress blir det ikke konseptgodkjent, men i stedet klassifisert som internasjonalt arrangement i Norge.

Internasjonale kongresser godkjennes av EFPIA og man har ikke funnet det hensiktsmessig å lage en spesiell norsk godkjenningsordning. Alle kongresser godkjennes ikke, men de som er godkjent finnes på EFPIAs nettsider

Det vil bli sendt tilbakemelding til den som søker om at arrangementet er klassifisert som et internasjonalt arrangement, og det vil bli lagt ut på Digitalis, nettsidene for LMIs medlemmer. I slike tilfelle gis det ingen veiledning om arrangementet, og det vil være firmaenes eget ansvar å sørge for at kun faglige deler av arrangementet støttes og at reglene følges.