Stor enighet om at privat-offentlig samarbeid er veien å gå for å styrke norsk beredskap og helsenæring

Torsdag 10. september inviterte AbbVie og The Life Science Cluster til arrangement om Helsenæring og beredskap i Forskningsparken.