Stor enighet om at privat-offentlig samarbeid er veien å gå for å styrke norsk beredskap og helsenæring

Torsdag 10. september inviterte AbbVie og The Life Science Cluster til arrangement om Helsenæring og beredskap i Forskningsparken.

Publisert 14. september 2020
Fra venstre: Nils-Ola Widme i Abelia, Karita Bekkemellem i LMI, Nicholas Wilkinson i SV, Ruth Grung i AP, Carl-Erik Grimstad i Venstre og Sveinung Stensland i Høyre.

Arrangementet ble også strømmet live slik at flere enn de 50 som var til stede kunne delta.

CEO i The Life Science Cluster, Hanne Mette Dyrlie Kristensen, startet med å fortelle om hva de jobber for.

– Vi har et hårete mål om å skape 5000 nye arbeidsplasser innen 2023. Det mener vi at det finnes et potensiale for. Livsvitenskapen gir en løsning på mange utfordringer. Helseindustri er en forutsetning for å få bedre beredskap. Statens inntekter øker, og inntektene går ned, for å få opp inntekter på eksportindustri i Norge må vi satse på livsvitenskap, sa Kristensen.

Se opptak av arrangementet her.

Lederen for The Life Science Cluster nevnte de lavhengende fruktene og at det kan inngås avtaler med legemiddelprodusenter i løpet av året for å unngå mangelsituasjoner.

– Det viktigste for å få til dette er offentlig-privat samarbeid, infrastruktur og produksjons- og prosesskompetanse. Dette er et kinderegg hvor vi kan få bedre beredskap, og samtidig bidra til mer eksport og industri, sa Kristensen.

Klare konkurransefortrinn

Kirsti Nyhus, leder for AbbVie Norge, mener det finnes flere grunner for å skape en sterk, norsk helsenæring.

Kirsti Nyhus i AbbVie.

– En god helsenæring gir trippel verdi, i form av arbeidsplasser, utvikling av innovative produkter som holder folk friske, og det vil styrke beredskapen i Norge og gjøre oss mindre sårbare, sa Nyhus.

Den globale konkurransen er sterk for legemiddelindustrien og helsenæringen generelt, men Nyhus mener Norge har noen klare fordeler.

– Vi har en høyt utdannet befolkning, en faglig sterk helsesektor, gode helsedata og stabil tilgang på strøm og rent vann.

Nyhus sier at den politiske viljen og engasjementet for privat-offentlig samarbeid oppleves som stor, men at det stopper litt opp i forvaltningen.

– Der går det for sakte. Det er bra med oppdragsdokumenter, men eierskapet er fragmentert. Vi trenger større dialog og mer samhandling, sa Nyhus.

Må bygge beredskap i normaltid

Leif Rune Skymoen i Curida pekte på viktigheten av å bygge opp et beredskapslager i normaltid, og ikke under en krise.

– Vi må være forberedt, slik at vi er bedre rustet til å hånd om oss selv. Kombinasjonen av å ha et godt lager og produsere viktige legemidler selv er veien å gå.

Leif Rune Skymoen i Curida.

– For å bidra trenger vi som produsent fabrikker og maskiner i Norge, tilgang til råvarer, emballasje og kompetanse. Vi kan ikke produsere alt hva vi trenger av legemidler i Norge, men vi kan produsere legemidler som er kritiske for å holde helsevesenet i gang, sa Skymoen.

Curida-sjefen mener offentlig-privat samarbeid er veien å gå for å få bedre beredskap og større produksjon av legemidler i Norge.

– Staten må investere og ta en del av risikoen ved å bygge videre på eksisterende produksjonsmiljøer i Norge. I tillegg må de være en god kunde. Dette med beredskap er et fragmentert ansvarsområde. Vi trenger at noen sier ja slik at vi kan komme i gang med dette arbeidet. Dersom vi kommer dit vil vi skape trygghet for befolkningen, i tillegg til at vi vil skape en sterk industri og nye arbeidsplasser, sa Skymoen.

Sektorisert stat

Nils-Ola Widme, næringspolitisk direktør i Abelia, mener at alle ser mulighetene i helsenæringen, men at satsingen er tam fra det offentlige.

– Vi har behov for nye vekstnæringer med eksportpotensiale i Norge. Staten vår er veldig sektorisert. Helse- og omsorgsdepartementet driver ikke med næringsutvikling. Det er ikke kritikk, men en observasjon. Det tar mange år for å få ting til å fungere, og det er utfordrende. For å lykkes trenger vi en nasjonal strategi og en strategisk satsing, sa Widme.

For å få til dette, mener Widme at vi må ha målretta tiltak for utvikling og innovasjon i helsenæringen.

– Vi må få på plass et langsiktig partnerskap mellom stat og næring. Vi må innovere for å styrke velferdsstaten. Når vi gjør det skaper vi en sterk eksportnæring med arbeidsplasser i Norge, sa Widme.

Politisk samtale

Deretter var det lagt opp til en politisk samtale om beredskap i Norge. Samtalen ble ledet av Tom Pike. Deltakerne var Sveinung Stensland (H) i Helse- og omsorgskomiteen, Carl-Erik Grimstad (V) i Familie- og kulturkomiteen, Ruth Grung (Ap) i Energi- og miljøkomiteen, Nicholas Wilkinson (SV) i Helse- og omsorgskomiteen, Widme i Abelia og Karita Bekkemellem, administrerende direktør i LMI.

Fra Venstre: Nils-Ola Widme i Abelia, Karita Bekkemellem i LMI og Nicholas Wilkinson i SV.

– Innleggene her i dag har pekt på svakhetene i Norge, som mangel på ledelse og god fremtidsrettet kultur. Regjeringen påpeker at Norge trenger 3000 nye arbeidsplasser i de kommende årene. For å få til dette må vi ha gode investeringsordninger for privat næringsliv. Helsenæringen med vår innsats og verdiskaping, sa Bekkemellem i LMI.

– Det gleder meg at alle partiene når er opptatt av helsenæring og beredskap. Vi har ikke råd til å la være, vi må ha noe å leve av etter oljen, sa Stensland i Høyre.

– Vi er sårbare i Norge, vi må gjøre mer på beredskap og få det opp på dagsorden. Vi bør få på plass mål på at så så mange legemidler bør være produsert i Norge. Det er ikke nok med oppdragsbrev, det går for tregt, vi må finne felles møteplasser, sette måltak og løfte næringen, sa Grung i Arbeiderpartiet.

– Vi må lære av oljen, hvor vi brukte private selskaper for å bygge Statoil. Vi må ha et godt samarbeid mellom private og offentlige aktører for å få bedre beredskap i Norge og for å skape flere arbeidsplasser, sa Wilkinson i Sosialistisk Venstreparti.