Se opptak fra ATMP-møte om genterapi

8. april ble det tredje møtet i møteserien om avanserte terapier (ATMP) arrangert av Statens legemiddelverk og LMI.