Se opptak fra ATMP-møte om genterapi

8. april ble det tredje møtet i møteserien om avanserte terapier (ATMP) arrangert av Statens legemiddelverk og LMI.

Publisert 21. april 2022

Tema for frokostmøtet denne gangen var genterapi. Dette var innleggene på møtet:

«Gene Therapy for People with Rare Genetic Disorders – an Overview» Dr. Martin Schulz, Senior Medical Director Gene Therapy Platform Global Medical Affairs, Rare Diseases, Pfizer

«Gene-therapy from a regulatory perspective», Carla Herberts, College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) and CAT-delegate EMA

«Genterapi for sjeldenfeltet – en klinikers perspektiv på utviklingen», Asbjørg Stray-Pedersen, medisinsk genetiker og overlege Nyfødtscreeningen, Oslo Universitetssykehus.

Gen-, celle- og vevsterapier er under utvikling for mange sykdommer hvor man i dag har få eller ingen reelle behandlingsalternativer.

Gjennom møteserien ønsker vi å heve kunnskapsnivået og innsikten rundt disse teknologiene – fra utvikling til integrering i klinisk setting. Målet er å legge til rette for å øke antallet kliniske studier i Norge.

– Avanserte terapier er et område i vekst og det er viktig at vi øker kunnskapen om hva disse behandlingene er og hva de ikke er både innen industrien, embetsverk, helsetjenesten og allmenheten – møteserien er et tiltak for å bidra til dette, sier seniorrådgiver i LMI, Hege Edvardsen.

– Det er viktig å øke kunnskapen om de ulike teknologier som er anvendt og de regulatoriske utfordringer assosiert med utvikling og godkjenning av genterapier for sjeldne sykdommer, sier seniorrådgiver ved Statens legemiddelverk, Maja Sommerfelt Grønvold.  

Neste møte vil omhandle celle- og vevsterapi, og vil bli arrangert i juni. Endelig dato er ikke satt enda, men vi vil komme tilbake til mer informasjon snart.

Se opptak fra møtet her:

Her er tidsstempel for de ulike programpostene:

01:20 – Dr. Martin Schulz

35:40 – Carla Herberts

01:11:10 – Asbjørg Stray-Pedersen

Se opptak fra de to andre møtene her:

Avanserte terapier – frokostmøte om CAR-T: Se opptak og presentasjoner her

Avanserte terapier: Fremtiden som er blitt virkelighet