– Det er et sterkt ønske fra mange pasienter om å delta i studier

Publisert 2. februar 2015

Andre land bruker tid på å få pasienter til å være med i studier, i Norge bruker vi tid på å finne studier de kan være med i.

Oslo Cancer Cluster og LMI arrangerte i dag, sammen med MSD og AstraZeneca, det første møtet i den politiske møteserien «Fremtidens kreftbehandling – hvordan sikre norske kreftpasienter den beste behandlingen i fremtiden?». Tema for dagens møte var kliniske studier og utprøvende behandling, og møtet var fullt.

– Vi har alle forutsetninger for å være med i den globale kampen om kliniske studier, og det er viktig for Norge som nasjon at vi er med på det, sa seniorrådgiver Monica Larsen i LMI under sitt foredrag.

– Det er først og fremst pasientene som har utbytte av å få være med, og i Norge er det et sterkt ønske fra pasientene om å få delta. For mange er det eneste behandlingstilbudet de kan få gjennom en klinisk studie, sa hun.

Tilstede på møtet var blant andre Kreftforeningen, Kreftregisteret, politikere og representanter for sykehusene. Professor Steinar Aamdal ved seksjon for klinisk kreftforskning OUS Radiumhospitalet, oppfordret til samarbeid med industrien i sitt foredrag.

–   Flere kliniske studier er viktig fordi det gir pasienter tilgang til nye behandlingsmetoder flere år før de endelig godkjennes. Vi er nødt til å samarbeide med industrien for å få til dette, sa han.

– Sykehusledelse og myndigheter må i større grad anerkjenne betydningen av klinisk forskning og kliniske studier, og vi må styrke infrastrukturen. Klinikerne hos oss er frustrerte fordi vi får flere tilbud vi må takke nei til på grunn av for dårlig infrastruktur, sa Aamdal.

Larsen i LMI fortalte at infrastruktur, kunnskap og registre er det som tiltrekker industrien.

– Det betyr ikke noe at det er en liten industri i Norge. Det er ikke størrelsen som gjør oss attraktive, men kompetansen. Industrien vil være der det er kompetanse, og derfor er vi nødt til å synliggjøre og markedsføre det. Vi må skape et attraktivt legemiddelmarked for industrien, sa hun.

Under møtet var det enighet om at man savner en nasjonal strategi og handlingsplaner fra myndighetene. Tirsdag 10. februar skal det holdes et tverrpolitisk seminar som skal sette helsenæring på dagsorden. Seminaret har fått navnet «Helse som næring – hva skal til?», og vil ikke bare handle om helsepolitikk men også om næringspolitikk og kunnskap- og forskningspolitikk.

PANELDEBATT: I panelet satt blant andre (f.v) Monica Larsen (LMI) Karianne Tung (Ap), Kristin Ø. Johnsen (H) og Harald Nesvik (FrP).

ARRANGØR: Møtet ble arrangert av Oslo Cancer Cluster og LMI, her er Marte Brovold Løberg i OCC.

EN FORUTSETNING: – Kliniske studier gir helsepersonell kunnskap og erfaring med ny teknologi, nye behandlingsmetoder og bivirkninger. Det er en forutsetning for høy kvalitet i behandlingen, sa professor Steinar Aamdal ved seksjon for klinisk kreftforskning OUS Radiumhospitalet.

GIR HÅP: – Kliniske studier er en ny mulighet for syke pasienter. Det er viktig for dem. Det gir dem en sjanse til å bli frisk, eller i alle fall en følelse av at de prøver alt, sa Ole Alexander Opdalshei under sitt innlegg.

 

FLERE KLINISKE STUDIER: Monica Larsen i LMI snakket om viktigheten av kliniske studier i sitt foredrag.