Hvem er LMI?

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller mar­kedsfører legemidler i Norge kan være medlem av foreningen.

Se filmen om LMI:

LMI skal være den natur­lige bransjeforeningen for både store multinasjonale selskaper og små norske gründersel­skaper som opererer på legemiddel/life science området.

De 61 medlemsbedriftene i LMI har i underkant av 4000 ansatte i Norge og representerer over 80 prosent av legemiddelomsetningen. Det omsettes legemidler i Norge for 18 milliarder kroner.

Les mer om legemiddelindustrien i Norge her.

Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes bransjemessige interesser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi norske pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge.

Felleskatalogen, Farmastat og Nomvec er datterselskaper av LMI.

LMI er medlem av Norsk Industri

Norsk Industri organiserer ca. 2.800 medlemsbedrifter med ca. 125.000 ansatte spredt over hele Norge. Medlemsbedriftenes interesser er Norsk Industris viktigste oppgaver. Norsk Industri er derfor engasjert i de mest sentrale industri- og næringslivspolitiske spørsmål av i dag.

Innovasjonsreisen – fra idé til produkt

Se gjerne filmen vi har laget om hvordan et legemiddel blir til: Hva kreves det av innsats, penger, investeringer og mennesker – fra en idé oppstår på laboratoriet til du kan få medisinen på apoteket eller på sykehuset? Dyktige Per Trystad står for illustrasjonene. God fornøyelse!