LMIs strategi 2022-2025

Vi redder liv med medisinske gjennombrudd.

Om Legemiddelindustrien (LMI)

Legemiddelindustrien (LMI) er bransjeforeningen for legemiddelindustrien i Norge. Norske og utenlandske legemiddelselskaper som utvikler, produserer, selger eller markedsfører medisiner i Norge kan være medlem av foreningen.

LMI skal være den naturlige bransjeforeningen for både store multinasjonale selskaper og små norske gründerselskaper som opererer på legemiddel- og life science-området.

Foreningen har som formål å ivareta medlemmenes bransjeinteresser. Gjennom gode rammebetingelser sikrer vi pasienter tilgang til viktige medisiner som bidrar til helse og livskvalitet i Norge.

LMI skal være en framtidsrettet bransjeorganisasjon som fremmer nærings- og helsepolitiske syn på vegne av medlemsbedriftene. Ved siden av å ivareta bransjens interesser, skal LMI holde et sterkt fokus på pasienten og pasientens rettigheter i sitt budskap.

LMI skal ha en tydelig rolle som politisk påvirker, og synliggjøre legemiddelindustriens bidrag i samfunnet.

Det omsettes medisiner i Norge for 19 milliarder kroner årlig, og LMIs medlemmer står for i overkant av 80 prosent av denne omsetningen. I LMIs 61 medlemsbedrifter er det i underkant av 4 000 ansatte. LMIs administrasjon har 16 ansatte.

«Vi redder liv hver eneste dag og skaper kunnskapsbaserte arbeidsplasser for fremtiden»

Vår visjon

Vi redder liv med medisinske gjennombrudd

Vår misjon

LMI skal være en partner for å sikre at pasienter raskt kan ta i bruk nye medisinske løsninger. LMI skal være en pådriver for aktiv næringsutvikling og en innovativ og bærekraftig helsetjeneste.

Strategisk overbygg

LMI skal være en proaktiv samarbeidspartner for å sikre tilgjengeliggjøring av innovative medisinske løsninger, og fremme utviklingen av disse gjennom aktiv
næringsutvikling og en innovativ helseinfrastruktur, til det beste for pasiente

«For 100 år siden kunne en rift i hånden være dødelig. En halsbetennelse kunne ta livet av et menneske. Slik er det ikke lenger. Millioner av mennesker er blitt spart for lidelse og død takket være medisinske fremskritt. Vi som jobber i legemiddelindustrien er stolte over å ha bidratt til denne helserevolusjonen.»

«Vår aktivitet medfører stort ansvar. Vi arbeider med liv og helse. Vi er oss vårt ansvar bevisst!»

* Sitatene i strategiplanen er hentet fra «Legemiddelindustriens felles historie»

Strategidokumenter

Strategi 2022-2025 (PDF)
Strategi 2022-2025 – engelsk
Strategi PPT
Strategi PPT – engelsk


Strategi 2018-2021 (PDF)

Strategi 2018-2021 (PDF)

Strategi 2018-2021 (PPT)

Strategy 2018-2021 (PDF – English)

Strategy 2018-2021 (PPT – English)

Strategi 2014-2017 (lang, norsk)

Strategi 2014-2017 (kort, norsk)

Strategy 2014-2017 (long, english)

Strategy 2014-2017 (short, english)

Strategidokument 2010-2013