Høringssvar fra LMI (75)

Skymoen i høring om nasjonal helse- og samhandlingsplan

16. april 2024

Skymoen i høring om nasjonal helse- og samhandlingsplan

Helse- og samhandlingsplanen peker på viktige områder for å sikre en bærekraftig helsetjeneste i fremtiden. LMI peker på tre områder hvor meldingen ikke går langt nok.

Høringssvar fra LMI: Støtter rekvireringsrett til jordmødre

4. april 2024

Høringssvar fra LMI: Støtter rekvireringsrett til jordmødre

LMI og LMIs vaksinegruppe støtter Helse- og omsorgsdepartementets forslag om å gi jordmødre rekvireringsrett for kikhostevaksine til gravide i uke 24.

LMI i høring om helseberedskapsmeldingen

9. januar 2024

LMI i høring om helseberedskapsmeldingen

LMI etterlyser mer konkrete tiltak for å styrke legemiddelberedskapen i regjeringens stortingsmelding om helseberedskap. I dag var Erling Ulltveit på høring i Stortinget.

LMIs høringsinnspill om helseberedskapsmeldingen

9. januar 2024

LMIs høringsinnspill om helseberedskapsmeldingen

LMI har gitt høringssvar til stortingsmeldingen En motstandsdyktig helseberedskap - fra pandemi til krig i Europa.

LMIs høringssvar til Nasjonal kreftstrategi 2024-2028

2. november 2023

LMIs høringssvar til Nasjonal kreftstrategi 2024-2028

LMI har gitt høringssvar til Helsedirektoratets reviderte kreftstrategi, Nasjonal kreftstrategi 2024-2028. Les høringssvaret her.

LMIs høringssvar om rapporten

22. september 2023

LMIs høringssvar om rapporten "Gjennomgang av allmennlegetjenesten"

LMI mener at profesjonsnøytrale takster ikke bør begrenses til å gjelde innenfor legekontor organisert som virksomheter, og at kompetansen til farmasøyter i apotek bør utnyttes bedre.

LMIs høringssvar - forslag til endringer i helselovgivingen

5. september 2023

LMIs høringssvar - forslag til endringer i helselovgivingen

LMI har avgitt høringssvar til høringen om forslag til endringer i lov og forskrifter som er nødvendige for å gjennomføre organisatoriske endringer i den sentrale helseforvaltningen.

LMIs høringssvar om forlenget rekvireringsrett for farmasøyter og sykepleiere

22. juni 2023

LMIs høringssvar om forlenget rekvireringsrett for farmasøyter og sykepleiere

LMI har avgitt høringssvar til forslag om å forlenge sykepleiere og farmasøyters midlertidige rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram.

LMIs høringssvar om forslag til endring av produksjonsområde-forskriften

15. juni 2023

LMIs høringssvar om forslag til endring av produksjonsområde-forskriften

LMI har gitt høringssvar til forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret.

LMIs høringssvar til NOUen om Fremtidens apotek

16. mai 2023

LMIs høringssvar til NOUen om Fremtidens apotek

LMIs har gitt høringssvar til Apoteklovutvalgets rapport NOU 2023:2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig. Les høringssvaret her.

Høringssvar: Skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

9. mars 2023

Høringssvar: Skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

LMI har levert inn høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet på Offentlig høring av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser.

Høringssvar:  Legemiddelgrunndata – analyse av behov og omfang

28. februar 2023

Høringssvar: Legemiddelgrunndata – analyse av behov og omfang

Felleskatalogen og LMI har levert inn høringssvar til Direktoratet for e-helse, som har gjort en kartlegging og analyse av helse- og omsorgssektorens behov for felles grunndata om legemidler. Les høringssvaret...