Høringssvar fra LMI (71)

LMIs høringssvar til Nasjonal kreftstrategi 2024-2028

2. november 2023

LMIs høringssvar til Nasjonal kreftstrategi 2024-2028

LMI har gitt høringssvar til Helsedirektoratets reviderte kreftstrategi, Nasjonal kreftstrategi 2024-2028. Les høringssvaret her.

LMIs høringssvar om rapporten

22. september 2023

LMIs høringssvar om rapporten "Gjennomgang av allmennlegetjenesten"

LMI mener at profesjonsnøytrale takster ikke bør begrenses til å gjelde innenfor legekontor organisert som virksomheter, og at kompetansen til farmasøyter i apotek bør utnyttes bedre.

LMIs høringssvar - forslag til endringer i helselovgivingen

5. september 2023

LMIs høringssvar - forslag til endringer i helselovgivingen

LMI har avgitt høringssvar til høringen om forslag til endringer i lov og forskrifter som er nødvendige for å gjennomføre organisatoriske endringer i den sentrale helseforvaltningen.

LMIs høringssvar om forlenget rekvireringsrett for farmasøyter og sykepleiere

22. juni 2023

LMIs høringssvar om forlenget rekvireringsrett for farmasøyter og sykepleiere

LMI har avgitt høringssvar til forslag om å forlenge sykepleiere og farmasøyters midlertidige rett til å rekvirere vaksiner i henhold til vaksinasjonsprogram.

LMIs høringssvar om forslag til endring av produksjonsområde-forskriften

15. juni 2023

LMIs høringssvar om forslag til endring av produksjonsområde-forskriften

LMI har gitt høringssvar til forskrift om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret.

LMIs høringssvar til NOUen om Fremtidens apotek

16. mai 2023

LMIs høringssvar til NOUen om Fremtidens apotek

LMIs har gitt høringssvar til Apoteklovutvalgets rapport NOU 2023:2 Fremtidens apotek – fleksibelt og forsvarlig. Les høringssvaret her.

Høringssvar: Skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

9. mars 2023

Høringssvar: Skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

LMI har levert inn høringssvar til Nærings- og fiskeridepartementet på Offentlig høring av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser.

Høringssvar:  Legemiddelgrunndata – analyse av behov og omfang

28. februar 2023

Høringssvar: Legemiddelgrunndata – analyse av behov og omfang

Felleskatalogen og LMI har levert inn høringssvar til Direktoratet for e-helse, som har gjort en kartlegging og analyse av helse- og omsorgssektorens behov for felles grunndata om legemidler. Les høringssvaret...

Høringssvar: Forslag til plan for digitalisering på legemiddelområdet (2023-2026)

21. desember 2022

Høringssvar: Forslag til plan for digitalisering på legemiddelområdet (2023-2026)

LMI har avgitt høringssvar på høringen fra Direktoratet for e-helse om forslag til plan for digitalisering på legemiddelområdet.

Høringssvar: Legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten

21. desember 2022

Høringssvar: Legemiddelberedskapslager for primærhelsetjenesten

LMI har gitt innspill til høringen fra HOD om beredskapslager for primærhelsetjenesten.

Høringssvar: Revidert retningslinje for MS

7. juli 2022

Høringssvar: Revidert retningslinje for MS

LMI har gitt innspill til Helsedirektoratets høring av «Multippel sklerose, Nasjonal faglig retningslinje».

Høringssvar: Prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet

16. juni 2022

Høringssvar: Prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet

Les LMIs høringssvar til Direktoratet for e-helses forslag til prinsipper for bruk av markedet på e-helseområdet.