Høringssvar fra LMI Arkiver - Legemiddelindustrien
Hopp til innhold

Windows: Hold 'Ctrl'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Mac: Hold 'cmd'-tasten nede. Trykk '+' for å forstørre eller '-' på tastaturet for å forminske tekst.

Høringssvar fra LMI

7. januar 2019
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar fra LMI

Forslag til endringer i legemiddelforskriften kapittel 13 om reklame for legemidler
13. desember 2018
Illustrasjonsbilde høringer

LMIs høringssvar om leveringssviktgebyr

LMI redegjør i sitt høringssvar for hvorfor vi er kritiske til forslaget om at det skal kunne gis overtredelsesgebyr ved brudd på plikten til å varsle om legemiddelmangel.
30. november 2018
Illustrasjonsbilde høringer

LMIs høringssvar om forbud mot lakselusbehandling

Nærings- og fiskeridepartementet foreslår å midlertidig forby lakselusbehandling i merder i nærheten av reke- og gytefelt. LMI mener dette bygger på feil vitenskapelig grunnlag.
26. september 2018

Høringssvar fra LMI

Legemiddelindustriens svar til HOD - Juridisk oppfølging av forslag i prioriteringsmeldingen og presiseringer av regelverket om helsehjelp i utlandet.
25. mai 2018
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar fra LMI

LMI har levert høringssvar til rapport om håndtering av konfidensielle enhetspriser for legemidler LMI kommenterer foreslått rutine for ansatte i helseforetakene.
9. mai 2018
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar fra LMI

Legemiddelindustriens svar til HOD ang. forskrift om nytt bivirkningsregister.
7. mai 2018
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar til ekspertutvalgets rapport om Regionreformen

LMI har avgitt høringssvar til ekspertutvalgets rapport som har tatt for seg desentralisering av oppgaver fra staten til fylkeskommunene.
1. mars 2018
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar fra LMI til Direktoratet for e-helse.

Invitasjon til innspill på forslaget til standard for kortfattet, pasientrettet legemiddelinformasjon
23. februar 2018
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar fra LMI

Legemiddelindustriens svar til SLV ang. opptak av inhalasjonspulver på byttelisten
5. desember 2017
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar fra LMI

Legemiddelindustriens svar til SLVs forslag om endrede gebyrer for MT-saker.
1. desember 2017
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar fra LMI

Helsedatautvalgets rapport "Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata".
28. november 2017
Illustrasjonsbilde høringer

LMI har gitt høringssvar om «farmasøytutleveringen».

Høringssvar fra LMI
2. november 2017
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar fra LMI

Om diverse endringer i lovgivningen om industrielt rettsvern.
10. oktober 2017
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar fra LMI

Om retningslinjer for dokumentasjonsgrunnlag for metodevurderinger.
13. september 2017
Illustrasjonsbilde høringer

Høringssvar fra LMI

Innspill til revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning.