Policydokumenter

LMI arbeider for legemiddelbransjens rammebetingelser. I våre policydokumenter finnes våre synspunkter innenfor de viktigste områdene for legemiddelbransjen.