Legemiddelgodkjenning

Ikon til

Før et legemiddel kan selges i Norge må det godkjennes av legemiddelmyndighetene. Søknaden om godkjenning fra legemiddelfirmaet baserer seg på dokumentasjon fra dyreforsøk, kliniske forsøk på mennesker og kvalitetsdokumentasjon. Myndighetene vurderer søknaden og godkjenner legemidler hvor pasienten har større nytte av effekten enn faren for bivirkninger.

Legemiddelindustrien følger med på utviklingen av regelverket for legemiddelgodkjenning i Norge og Europa, og gir innspill til myndighetene ved eventuelle endringer av regelverket.

Her kan du se to skriblefilmer som forklarer noe av alt det et legemiddel må gjennom før det til slutt kanskje blir godkjent. Hele veien fra et molekyl på laboratoriet til et fysisk legemiddel i hylla på apoteket eller sykehuset.