Legemidler og miljø

Noen legemidler kan, på linje med flere andre produktkategorier kan utgjøre en miljørisiko. Det gjelder for eksempel utslipp ved produksjon, valg av pakningsløsninger og materialer, samt utslipp ved forbruk ("pasientutslipp")

Ikon til Legemidler og miljø

LMI har, og ønsker å ha, et stort fokus på miljø. Felleskatalogen (FK) har på denne bakgrunn inkludert miljømerking av legemidler i sine tekster. Informasjonen angir om virkestoffet har ubetydelig, lav, middels eller høy risiko for miljøpåvirkning. LMI har i samarbeid med Apotekforeningen, Legemiddelverket og Norsk Vann gjennomført kampanjen ‘Rydd Skapet’. Kampanjen oppfordret befolkningen til å rydde medisinskapet og levere ubrukte legemidler og legemidler som var gått ut på dato til apotek for destruering. Kampanjen foregår også på europeisk nivå under navnet «Medsdisposal».

LMI skal også videre sette miljø på dagsorden ved å øke kompetansen i medlemsbedriftene om legemidler og miljø, arbeide for at myndighetene innfører miljøkrav i tildelingskriteriene, samarbeide med myndighetene om et strukturert og velfungerende inspeksjonssystem for kontroll av produksjon i hele leverandørkjeden, og fortsette å jobbe for at miljøkrav gjennom hele produksjons- og leverandørkjeden blir en del av kriteriene for offentlige innkjøp av legemidler, slik vi har gjort siden 2014.

Les LMIs policydokument om miljø.